Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Wat zijn de huurders- en verhuurdersverplichtingen? Welke gebreken moet de huurder en welke de verhuurder herstellen?

Alle herstellingen zijn ten laste van de verhuurder, behalve

  • - kleine herstellingen
  • - herstellingen die door het verkeerd gebruik of slecht onderhoud door de huurder nodig zijn
  • - herstellingen van gevolgschade indien de huurder zijn meldingsplicht niet was nagekomen

Kleine herstellingen zijn bijvoorbeeld: verstopte afvoeren, sloten oliën, gebroken glas vervangen, silicone van ramen, douche, lavabo, gootsteen vervangen, kalkaanslag in de douche verwijderen, vlotter bij lekkende toilet vervangen, verstoppingen van de toilet wegwerken en voorkomen, radiatoren ontluchten, herstel kranen, lampen vervangen, … Een niet limitatieve lijst van de kleine herstellingen is beschreven in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet vanaf 2019. U kan de lijst ook bij het woonloket of de technisch adviseur van de gemeente aanvragen.