Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Kopen en verkopen

Inwoners kunnen terecht bij het woonloket voor informatie over waar je best rekening mee houdt als je een woning wil kopen of verkopen. Bij de aankoop en verkoop van een woning, komt veel kijken. Het is dan ook belangrijk dat je op voorhand voldoende informatie inwint. 

Een woning verkopen is niet op alle vlakken zo evident als het lijkt. Zaken waar je onder meer over moet nadenken zijn:

- Wil je de woning openbaar of onderhands verkopen?

- Welke documenten en attesten zijn vereist bij verkoop?

- Welke kosten ga je moeten maken om het goed van de hand te doen?

- Hoe breng je de woning onder de aandacht van potentiële kopers?

Je kan er ook terecht bij het woonloket voor informatie over sociale kopen. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) verhuren sociale woningen maar bieden ook bepaalde woningen en bouwgronden te koop aan tegen gunstige voorwaarden en aan mensen met een bescheiden inkomen. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of bouwgrond, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Een woonkrediet biedt de mogelijkheid om de kosten van de aankoop, bouw of verbouwing van een woning, te spreiden in de tijd. Voor een woonkrediet kan je langsgaan bij een bank en eventueel ook bij een onafhankelijk adviseur, maar weet je dat de Vlaamse overheid ook bepaalde woonkredieten ondersteunt waarbij de rentevoet vaak een stuk onder die van de banken ligt? Deze sociale leningen worden aangeboden door het Vlaams Woningfonds en door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Er zijn ook leningen die genieten van een waarborg van de Vlaamse overheid. Als je na onderhandeling met de bank niet tot de allerlaagste bodemrentevoet komt, kan je dankzij deze leningen toch een voordelig woonkrediet krijgen. De Vlaamse overheid erkent meerdere kredietmaatschappijen die deze leningen kunnen aanbieden.

Bij de provincie Vlaams-Brabant kan je onder bepaalde voorwaarden een bijkomende lening voor renovatiewerken aanvragen en voor energiebesparende werken bestaat er een Mijn Verbouwleningvoor mensen die tot de doelgroep behoren. (Let op: geld lenen kost ook geld!)

Na de ondertekening van de notariële akte ben je officieel eigenaar van de woning en zal je daar jaarlijks onroerende voorheffing voor moeten betalen. Een woningverzekering afsluiten voor een nieuwe woning is ook aangewezen en onder bepaalde voorwaarden kan je de gratis verzekering gewaarborgd wonen aanvragen.