Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Regeling fiscale attesten uitgaven kinderopvang

Vanaf 2023 is er een nieuwe modelattest opgemaakt dat iedereen verplicht moet gebruiken voor de uitgaven vanaf 2022.

Op het fiscaal attest is het rijksregisternummer verplicht. Dit zowel van het kind als de ouder (de fiscaal verantwoordelijke ouder voor de opvangkost). Je vraagt dus bij de inschrijving van een nieuw kind het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer van de fiscaal verantwoordelijke ouder voor de opvangkosten.

Dit geldt voor kinderopvang, scholen, jeugdbeweging, vrijetijdsdienst, speelpleinwerking enz.

De gegevens moeten online worden verzonden vóór 1 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben via Belcotax-On-Web (uitgezonderd de organisatoren die onvoldoende geïnformatiseerd zijn in 2023) .

Alle informatie vind je hier terug.

Vanuit de Vlaamse Sportfederatie is er een tool ontwikkeld die enerzijds vlot de fiscale attesten per kind genereert en anderzijds afgestemd is met Belcotax-on-web voor een vlotte verzending van de gegevens.

Sportfederaties en gemeentes mogen hun sportclubs dus steeds doorverwijzen naar deze tool. Ook jeugdverenigingen kunnen gebruik maken van deze tool.

https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/fiscale-attesten-bij-sportkampen

https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/hoe-maak-je-fiscale-attesten-op

Hieronder kan je het fiscaal attest downloaden.