Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Openbaarheid van bestuur

Elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten die de gemeente in haar bezit heeft:

  • in te kijken
  • uitleg over te krijgen
  • een kopie te krijgen

Voor wie?

Als aanvrager moet je geen persoonlijk belang kunnen aantonen. Tenzij de aanvraag gaat over informatie van persoonlijke aard (een beoordeling, een waardeoordeel of beschrijving van een gedrag van een natuurlijk persoon). 

Procedure

  • bezorg ons schriftelijk je aanvraag. Je kan deze richten aan Keerbergen - t.a.v. Algemeen directeur - Gemeenteplein 10 - 3140 Keerbergen.
  • mail naar secretariaat@keerbergen.be

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Afhandeling

We behandelen jouw aanvraag binnen twintig kalenderdagen. Als je een vraag stelt over een bestuursdocument dat de gemeente niet in haar bezit heeft, dan sturen we jouw vraag door naar de juiste instantie en brengen we je hiervan op de hoogte.

Meer info

Meer informatie over openbaarheid van bestuur kan je nalezen op de website over openbaarheid van bestuur