Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten. Dit met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling van twee of meer gemeenten.

Keerbergen maakt deel uit van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Een overzicht:

Ecowerf
De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant, opgericht op 15 december 2003. (Na afsplitsing van Interleuven.)
EcoWerf heeft een duidelijke opdracht: het voeren van een duurzaam en integraal afval- en materialenbeleid voor al haar 27 gemeenten.

Hofheide
Het openbare crematorium Hofheide is een intergemeentelijke samenwerking.

IGO
IGO is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging, actief in het arrondissement Leuven. Samen met andere socio-economische streekontwikkelaars levert IGO waardevolle bijdragen op vlak van cultuur, milieu, toerisme, vorming, welzijn, werkgelegenheid en wonen. 

Interleuven
Interleuven is een intergemeentelijk samenwerkingsverband. In het burgemeestersoverleg rond regionale samenwerking bespreken de lokale besturen verschillende beleidskwesties. Thema's die regelmatig op de agenda staan zijn mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen.

Iverlek
Iverlek is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas. 

Interlokale vereniging drugs- en alcoholpreventie H2KR

De vereniging drugs- en alcoholpreventie werd opgericht in 2013 onder de naam HaKeKo, een samenwerking tussen de gemeenten Haacht – Keerbergen – Kortenberg. Haacht is de beherende gemeente. Gemeente Kampenhout is toegetreden tot de vereniging op 1 januari 2016 en de vereniging kreeg de nieuwe naam H3K. Gemeente Kortenberg treedt uit de interlokale vereniging vanaf 1 juli 2020 omwille van de nieuwe regelgeving. Er werd gezocht naar nieuwe samenwerkingen binnen eerstelijnszone Leuven-Noord. Gemeente Rotselaar wil graag aansluiten. Gemeente Kampenhout behoort tot een andere eerstelijnszone (BraViO), maar blijft graag aansluiten. Dit vormt nu een samenwerking tussen Haacht – Kampenhout – Keerbergen – Rotselaar. Er wordt gekozen om blijvend in te zetten op preventie van verslavingen: tabak, alcohol, drugs, medicatie, gokken, gamen. De nieuwe naam is ‘interlokale vereniging drugs- en alcoholpreventie H2KR’.

Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr

WinAr werd in 2008 opgericht als intergemeentelijke archeologische dienst. In 2015 werd ze omgevormd tot de IOED WinAr. De gemeenten Bekkevoort, Haacht, Holsbeek en Rotselaar sloten aan bij de IOED. WinAr is sinds 2015 officieel erkend als IOED. In 2020 sloten ook de gemeenten Tremelo en Keerbergen aan bij het samenwerkingsverband.

Een IOED is een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst: deze term komt uit het onroerenderfgoeddecreet van 2013. Een IOED ontwikkelt een integrale visie op zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch patrimonium in een regio.

De zes gemeenten zijn ook erkend als onroerenderfgoedgemeente. WinAr is het aanspreekpunt voor architecten, bouwheren, projectontwikkelaars, eigenaars van waardevol erfgoed, geïnventariseerd erfgoed, beschermde dorpsgezichten, monumenten en cultuurhistorische landschappen en iedereen die geïnteresseerd is in onroerend erfgoed. WinAr biedt ondersteuning en trajectbegeleiding aan bij alle soorten onroerenderfgoeddossiers.

De dagdagelijkse werking ligt in handen van de erfgoedconsulenten Joachim Piens, Joline Berbers en Tim Vanderbeken. Deze laatste is tevens ook coördinator van het samenwerkingsverband.

WinAr wordt als projectvereniging bestuurd door een raad waarin ook de zes burgemeesters van de deelnemende gemeenten stemgerechtigde leden zijn.

Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services

TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017. Deze aankoopcentrale biedt verschillende raamovereenkomsten aan. De dienstverlening van TMVS aan de lokale besturen kan enkel aangeboden worden aan deelnemers van TMVS. De autonomie van de deelnemende partners wordt hierbij ten volle gerespecteerd. Deelname en toetreding tot de aankoopcentrale vereist een kapitaalsinbreng én voorgeschreven betalingsmodaliteiten.

Zefier cvba

De statuten en oprichtingsaktes kan je hieronder bekijken.