Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten. Dit met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling van twee of meer gemeenten.

Keerbergen maakt deel uit van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Een overzicht:

Ecowerf
De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant, opgericht op 15 december 2003. (Na afsplitsing van Interleuven.)
EcoWerf heeft een duidelijke opdracht: het voeren van een duurzaam en integraal afval- en materialenbeleid voor al haar 27 gemeenten.

Hofheide
Het openbare crematorium Hofheide is een intergemeentelijke samenwerking.

IGO
IGO is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging, actief in het arrondissement Leuven. Samen met andere socio-economische streekontwikkelaars levert IGO waardevolle bijdragen op vlak van cultuur, milieu, toerisme, vorming, welzijn, werkgelegenheid en wonen. 

Interleuven
Interleuven is een intergemeentelijk samenwerkingsverband. In het burgemeestersoverleg rond regionale samenwerking bespreken de lokale besturen verschillende beleidskwesties. Thema's die regelmatig op de agenda staan zijn mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen.

Iverlek
Iverlek is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas. 

 

De statuten en oprichtingsaktes kan je hieronder bekijken.