Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Als ik als huurder bij de gemeente over de woningkwaliteit van mijn huurwoning ga klagen, word ik dan op straat gezet?

In eerste instantie probeert de gemeente na te gaan om welke gebreken het gaat. In de meeste gevallen volstaat een aangetekende brief naar de eigenaar met de opsomming van de gebreken en de vraag deze zo snel mogelijk te herstellen. De meeste eigenaars appreciëren dit en zullen direct aan de slag gaan.

In sommige gevallen gaat de gemeente de administratieve procedure tot ongeschikt-/onbewoonbaarverklaring opstarten om de eigenaar aan te moedigen om de gebreken te herstellen.

Enkel indien de eigenaar-verhuurder geen actie onderneemt, of niet genoeg actie onderneemt, leidt dit eventueel tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring van de woning (afhankelijk van het aantal en van de aard van de gebreken).

Het is enerzijds bij wet verboden om een ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woning te verhuren. Anderzijds heeft de verhuurder de verplichting zich aan de wettelijke opzegtermijnen te houden.

De opzegtermijnen hangen af van uw huurcontract. Indien de verhuurder opzeg geeft zonder zich aan de wettelijke opzegtermijnen te houden, is hij een schadevergoeding verschuldigd aan de huurder.

Bovendien heeft een verhuurder er geen baat bij om de huurder te laten vertrekken omdat er dan geen huurinkomsten meer zijn.

Om uw specifieke situatie vrijblijvend te bespreken neemt u best contact op met de gemeentelijke technisch adviseur of de woonconsulent van de gemeente:

 technisch adviseur: woningkwaliteit@keerbergen.be of bel 0471 85 03 77

woonconsulent: woonloket@keerbergen.be of bel 0496 25 85 29