Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Inname openbaar domein

Het openbaar domein innemen voor privé, sociale en/of commerciële doeleinden, kan niet zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester.

De inname kan om verschillende redenen gebeuren: bouw- of renovatiewerken, een buurtfeest, een parkeerverbod, inrichten van een speelstraat, een tijdelijk terras, een verhuis, een evenement, … .

Voorwaarden

De toelating verkregen via Spotbooking of als tijdelijke politieverordening vervangen geenszins een vergunning of toelating die verplicht wordt opgelegd bij werken of activiteiten zoals een omgevingsvergunning of exploitatievergunning. De omgekeerde richting is eveneens van toepassing: een vergunning (omgeving, exploitatie, …) geeft niet automatisch recht op de inname van het openbaar domein.

Procedure

Een aanvraag voor de inname van openbaar domein kan je online via het E-loket doen. Heb je een probleem met het invullen van je aanvraag, raadpleeg de handleiding die je onderaan deze pagina terugvindt.

Een aanvraag dient tijdig vóór de aanvang van de inname aangevraagd te zijn:

  • - Kleine werken/inname met weinig of geen hinder : 5 werkdagen
  • - Werken/ inname met grote hinder en/of omleiding: 15 werkdagen
  • - Tijdelijk terras voor horeca: 40 werkdagen

Houd zeker rekening met vakantieperiodes waarin de behandeling van een aanvraag langer kan duren.

Innames waarbij het openbaar domein wordt opgebroken (= grondwerken) moeten aangevraagd worden in GIPOD (= Generiek Informatie Platform Openbaar Domein), volgens de termijnen in het GIPOD-decreet.

De termijnen zijn nodig om adviezen in te winnen van de veiligheidsdiensten en/of gemeentelijke diensten, om het plaatsen van signalisatie in te plannen (indien nodig), maar zeker ook om de aanvraag administratief af te handelen tot het afleveren van de vergunning of tijdelijke politieverordening.

Op de vergunning staat steeds een einddatum. Is het nodig om de vergunning te verlengen, moet de verlenging tenminste 5 kalenderdagen vóór de afloop van de vergunning aangevraagd worden.

Prijs

Voor het afleveren van een toelating, wordt een administratieve kost aangerekend van € 6,00. Deze kostprijs dekt de kosten van het gebruik en onderhoud van het digitaal platform Spotbooking.

Voor innames openbaar domein voor bouw– en verbouwingswerken aan een woning of gebouw, vragen we een hogere kostprijs, berekend op de grootte van de inname:

  • - Inname < 25 m²: € 7,5 per dag van inname
  • - Inname > 25 m²: € 15 per dag van inname

Meer informatie kan je nalezen in het onderstaande retributiereglement.