Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Inname openbaar domein

Het openbaar domein innemen, kan niet zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester. De inname kan om verschillende redenen gebeuren: bouw- of renovatiewerken, een buurtfeest, een parkeerverbod, inrichten van een speelstraat, ...

Voorwaarden

Afhankelijk van het soort inname openbaar domein, wordt een vergunning of tijdelijke politieverordening afgeleverd.

Een parkeerverbod bijvoorbeeld kan geregeld worden met een vergunning die de burgemeester aflevert.

Moet een straat afgesloten worden of speciale verkeersmaatregelen genomen, dan is hiervoor een tijdelijke politieverordening nodig, die door het college van burgemeester en schepenen dient goedgekeurd te worden.

Procedure

Een aanvraag voor de inname van openbaar domein kan je online via het E-loket doen met het onderstaand formulier.

Een aanvraag dient 21 dagen vóór de aanvang van de inname ingediend te worden

Deze termijn is nodig om alle adviezen in te winnen, het opnemen in de planning om signalisatie te plaatsen (indien door de gemeente te voorzien) en om de aanvraag administratief af te handelen tot het afleveren van de vergunning of tijdelijke politieverordening.

Op de vergunning staat steeds een einddatum. Is het nodig om de vergunning te verlengen, moet de verlenging tenminste 5 kalenderdagen vóór de afloop van de vergunning aangevraagd worden.

Prijs

Voor bepaalde innames openbaar domein, zoals bouw– en verbouwingswerken aan een woning of gebouw, vragen we een retributie.

Inname < 25 m²: € 7,5 per dag van inname

Inname > 25 m²: € 15 per dag van inname

Meer informatie kan je nalezen in het onderstaande retributiereglement.