Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Rechtshulp

Maak een afspraak

Voor iedereen

Iedereen kan in een situatie verzeild geraken die hem/haar juridisch in een moeilijk parket brengt. In die omstandigheden is het nuttig dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. Je kunt kosteloos en anoniem oriënterend juridisch advies inwinnen bij de dienst rechtshulp van het OCMW Keerbergen.

Welke problemen?

De problemen kunnen van allerlei aard zijn, o.a.:

 • relatieproblemen met partner of kinderen
 • geschillen na echtscheiding ( omgangsrecht, onderhoudsgeld, enz.)
 • huurperikelen
 • gerechtelijke procedure
 • consumentengeschil
 • burenruzie
 • erfrechtelijke problemen
 • ...

Welke juridische hulp?

 • informatie en oriënterend advies
 • (hulp bij) opstellen van brieven
 • doorverwijzing naar (pro deo) advocaat, notaris, bemiddelaar, ombudsdienst, e.a.
 • aanvragen van kosteloze tweedelijns rechtsbijstand indien je hiervoor in aanmerking komt

De jurist kan jou niet vertegenwoordigen voor de rechtbank en stelt geen besluiten op in jouw rechtszaak.