Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Als mijn verhuurder de gebreken herstelt kan hij dan de huurprijs verhogen?

Dat hangt af van uw huurovereenkomst en de reden waarvoor de huurprijs verhoogd zal worden. De huurprijs kan niet aangepast worden indien het gaat over een huurovereenkomst van korte termijn (1, 2 of 3 jaar). De huurprijs kan ook niet aangepast worden indien het gaat over verplichte werken om de woning conform te maken volgens de minimale kwaliteitsnormen.

Een herziening van de huurprijs kan door beide partijen enkel tussen de negende en de zesde maand voor afloop van elke driejarige periode aangevraagd worden.

Uitzondering: de huur kan bij alle soorten huurcontracten op elke tijdstip verhoogd worden wegens de uitvoering van energiebesparende maatregelen. De verhuurder moet daarbij kunnen aantonen dat de waarde van de woning daardoor minstens 10% gestegen is. Maatregelen die de conformiteit van de woning verzekeren, zoals dakisolatie of het zetten van dubbel glas, komen niet in aanmerking.

Één keer per jaar, op inwerkingtreding van de huurovereenkomst, mag de huurprijs geïndexeerd worden, behalve als uw huurcontract dit uitsluit.