Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Belastingen en retributies

Belasting of retributie?

Een belasting kan worden omschreven als een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van deze dienst of prestatie.

Personenbelasting en onroerende voorheffing

De aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste belastingen voor de gemeenten.
 
De aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) wordt gevestigd als een percentage op de inkomstenbelastingen, die geregeld, gevestigd, en ingevorderd worden door de federale overheid.

De onroerende voorheffing is een gewestbelasting, gevestigd op het kadastraal inkomen van onroerende goederen: gronden, woningen, gebouwen en sommige bedrijfsuitrusting.
Gemeenten en provincies vestigen opcentiemen op de gewestelijke basisbelasting. De opcentiemen worden samen met de basisbelasting ingevorderd door de Vlaamse Belastingdienst en later doorgestort naar de provincies en de gemeenten.

Hieronder kan je de verschillende belastingen en retributies van de gemeente Keerbergen raadplegen. 

Vragen over niet-gemeentelijke belastingen?

  • Personenbelasting: Philipssite 3A/bus 1, 3001 Leuven, telefoon 02-572 57 57
  • Onroerende voorheffing: gratis telefoonnummer 1700 (Vlaamse belastingsdienst)
  • Directe belastingen: via de Federale Overheidsdienst Financiën

Downloads