Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Waarom word ik niet verwittigd voordat ik een aangetekende brief krijg van de gemeente, dat mijn woning in aanmerking komt voor een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring?

Elke huurder heeft de verplichting om gebreken aan de woning schriftelijk en per aangetekende zending aan de verhuurder te melden. Men noemt dit ook meldingsplicht.

De gemeente kan huurders ondersteunen bij het opstellen van zo een brief. Indien de huurder beweert al een brief te hebben gestuurd, zonder reactie, is de gemeente verplicht om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten. Dat betekent dat de gemeente een vooronderzoek uitvoert. Indien blijkt dat er meer dan 15 strafpunten zijn wordt Wonen-Vlaanderen verwittigd die dan op zijn beurt een onderzoeker langs stuurt. Stelt de onderzoeker van Wonen-Vlaanderen meer dan 15 strafpunten vast, wordt de burgemeester geadviseerd om de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren. De eigenaar wordt dan door de gemeente (aangetekend) verwittigd dat er een advies is om de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren en met de vraag om zijn intenties over herstel van de gebreken aan de gemeente te laten weten.

De gemeente heeft eventueel de mogelijkheid om de beslissing tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring uit te stellen indien de eigenaar aantoont de gebreken op korte termijn te willen herstellen. De gemeente adviseert de eigenaar ook graag op welke manier de gebreken aangepakt moeten worden. De eigenaar op zijn beurt kan het technisch verslag als advies en leidraad gebruiken om prioriteiten vast te leggen: wat moet hersteld worden en wat is eventueel optioneel?

De brief met de verwittiging dat er een advies voor ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring is, is geen dreigement maar een aanbod vanuit de gemeente om samen aan de kwaliteit van de woning te werken. Panikeer dus zeker niet, maar neem contact op met de gemeentelijke technisch adviseur om al uw vragen en de volgende stappen te bespreken.

Uit ervaring kunnen wij zeggen dat zowel huurder alsook verhuurder er heel veel baat bij hebben als alle gebreken hersteld worden: zo kan je de huurinkomsten behouden, wordt de huurwoning aan de huidige veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen aangepast en zo wordt er ook vermeden dat de huurder moet verhuizen. Bovendien ga je een gratis conformiteitsattest ontvangen.

Bij vragen nodigen wij je uit om vrijblijvend en gratis contact met de technisch adviseur van de gemeente op te nemen: woningkwaliteit@keerbergen.be of 0471 85 03 77