Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Inventaris bouwkundig erfgoed

De gemeente Keerbergen werd in 2021 erkend als Onroerend Erfgoedgemeente. Hierbij wordt de gemeente ontvoogd voor een groot aantal aspecten wat onroerend erfgoed betreft. De bestaande inventaris van het onroerend erfgoed was sterk verouderd en aan een update toe. De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) WinAr, waarvan Keerbergen lid is, werkte daarom in de loop van 2021 aan een vernieuwde inventaris. Dit gebeurde door middel van veldwerk. Hierbij werd de methodologie van het agentschap onroerend erfgoed gevolgd. De hele gemeente werd afgefietst en de waardevolle gebouwen gefotografeerd. Bij het veldwerk werd zo breed mogelijk genoteerd om in een volgende fase te kunnen selecteren. Deze oefening leverde meer dan 300 gebouwen op.

Uitzonderlijk voor Keerbergen en getuige van de snelle groei van de gemeente in de 20ste eeuw is dat het overgrote deel van de gebouwen van na 1900 dateren. Een beperkte groep verwijst nog naar het agrarische verleden in de vorm van langgevelhoeves. De meerderheid zijn vakantiewoningen, hotels en villa’s die in het interbellum (tussen WO I en WO II) gebouwd zijn in Keerbergen.

Tijdens het inventariseren werd volgende basisinformatie verzameld: het adres, een foto, een beknopte beschrijving, de typologie, de stijl, datering, of het op een historische kaart aanwezig is, de belangrijkste (niet exhaustief) erfgoedelementen en significante aanpassingen. Deze informatie vormde de basis voor een waardering van de lijst. De gebouwen werden onderverdeeld in drie groepen (A, B en C, respectievelijke bovenlokaal belang, lokaal belang en ondersteunende waarde) naargelang de waarde die aan het gebouw gegeven wordt en hoe goed deze bewaard is.

Bij de eerste twee categorieën (A en B) worden bouwaanvragen voorgelegd aan de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst in functie van een formeel advies aan het college. Voor de categorie C is er enkel een vrijblijvend advies in het kader van voorbesprekingen.

De erfgoedwaarde wordt in rekening gebracht bij het beoordelen van toekomstige vergunningsaanvragen. Daarnaast vormt de inventaris ook de basis voor heel wat toekomstige publieksprojecten zoals een erfgoedwandeling. Op deze manier werken we samen aan het erfgoed van Keerbergen.

De volledige lijst kan je hieronder downloaden.

Heb je vragen en/of suggesties? Contacteer ons op onroerenderfgoed@keerbergen.be