Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Buurtfeesten

Te veel mensen hebben te weinig contact met andere mensen in hun buurt. Dit is jammer, want hoe meer mensen je kent in de buurt hoe meer je je thuis voelt. Buurtfeesten zijn de ideale gelegenheidsplaatsen om kennis te maken met elkaar. 

Procedure

De aanvraag voor het houden van een buurtfeest op de openbare weg (dit kan niet overal!) moet schriftelijk gebeuren en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Voor een activiteit op de openbare weg dient immers een politieverordening te worden goedgekeurd. De aanvraag dien je best drie maanden voor het plaatsvinden van het buurtfeest in, zodat er voldoende tijd is om dit te verwerken.

In de aanvraag vermeld je de volgende elementen:

- dag(en) en tijdstip van de activiteit;
- plaats van het gebeuren;
- welke straat wanneer dient afgesloten te worden. Hierover overleg je best op voorhand eens met de wijkagent (die samen met jou kan inschatten of het afsluiten van een gedeelte van de openbare weg haalbaar is of niet);
- of, en wanneer er een optreden plaatsvindt;
- of, en wanneer er elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt;
- of er een barbecue gehouden wordt;
- of er dranken geserveerd worden.

Om klachten te vermijden, breng je best iedere buurtbewoner bij de uitnodiging voor het feest ook op de hoogte van welke straat afgesloten wordt, van het aanvangs- en sluitingsuur en van de mogelijke geluids(over)last.

Muziek

In de aanvraag vermeld je of je elektronische versterkte muziek wenst te spelen en tot hoe laat.

Wettelijk mag het geluid aan de bron niet meer dan 90 decibel bedragen en staat er ook een sterke beperking op wat andere mensen binnenshuis mogen horen. Goede afspraken met de politie hieromtrent zijn in elk geval aan te raden.

Indien het feest voor publiek toegankelijk is en je elektronische versterkte muziek speelt, dien je omwille van de auteursrechten over de voorafgaandelijke toelating te beschikken van SABAM. Je kan de aangifte volledig online afhandelen. De kosten variëren naargelang het aantal aanwezigen en de inkomprijs.

Er dient tevens een billijke vergoeding betaald te worden door iedereen die opgenomen muziek in het publiek toegankelijke plaatsen ten gehore brengt. Meer informatie vind je terug op deze website

Prijs

De gemeentelijke materialen (tafels, stoelen, dranghekken, barbecues, borden, bestek, …..) kunnen gratis ontleend worden voor wijk- en straatfeesten.

Je kan deze materialen aanvragen via onderstaand invulformulier. 

Je bezorgt het ingevulde formulier terug aan de dienst secretariaat – 015 50 90 12 – secretariaat@keerbergen.be.