Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Muziekactiviteiten

We zullen allemaal samen stilaan tot een mentaliteitswijziging moeten komen waarbij we er ons van bewust moeten zijn dat langdurige blootstelling aan luide muziek gevolgen heeft voor onze gezondheid (vb klaplong, gehoorverlies, …) en dat daarnaast veelvoorkomende hinderklachten van buurtbewoners vaak ook resulteren in allerlei gezondheidsproblemen.

Daarom heb je voor kleine of grote evenementen, feestjes of activiteiten waar muziek wordt gespeeld een toelating of melding nodig. De keuze uit drie verschillende categorieën en daaraan gekoppelde voorwaarden:

Meer informatie over de geluidsnormen zijn te vinden:

https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten

 

Al deze aanvragen dienen 3 weken voor het event worden ingediend bij onze diensten. Wanneer het minder dan 3 weken is, kan de gemeente deze aanvraag weigeren of niet weerhouden.

Melding:

Categorie 1 tot maximaal 85 dbA (LAeq 15min) – achtergrondmuziek bij (privé)feestjes: melding aan gemeente via bijgevoegd formulier (cat.1). De gemeente geeft dit door aan politie en legt voorwaarden i.v.m sluitingsuren.

Muziekvergunning:

Categorie 2 vanaf 85 dbA tot 95 dbA (LAeq 15min) – discobar bij (privé)feestjes: melding aan de gemeente via bijgevoegd formulier (cat.2&3). De gemeente moet toelating afleveren waarin voorwaarden opgelegd worden.

Categorie 3 vanaf 95 dbA tot 100 dbA (LAeq 60min) – grotere evenementen (Molenfeesten, Heemfeesten,Paser Malam): melding aan de gemeente via bijgevoegd formulier (cat.2&3). 

De gemeente moet toelating afleveren waarin voorwaarden opgelegd worden.

Activiteiten luider dan 85 dB(A) LAeq,15min maar stiller dan of gelijk aan 95 dB(A) LAeq,15min:

  • Je meet gedurende de ganse activiteit het geluidsvolume of installeert een geluidsbegrenzer.
  • Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient.
  • Het maximaal toegestane geluidsvolume wordt geafficheerd in de inrichting.
  • Wanneer het maximaal toegestane geluidsvolume overschreden wordt, wordt dit onmiddellijk verlaagd tot er geen overschrijding meer is.

Bijkomend voor activiteiten luider dan 95 dB(A) LAeq,15min en stiller dan of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min:

  • Naast het meten, registreer je ook gedurende de ganse activiteit het geluidsvolume (tenzij je een geluidsbegrenzer geïnstalleerd hebt).
  • Je stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.

De gemeente brengt de politie op de hoogte van de meldingen/afgeleverde toelatingen muziekactiviteiten.