Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Waarom is de gemeente bezorgd over de kwaliteit van mijn woning?

Omdat iedereen volgens de grondwet het recht op behoorlijke huisvesting heeft, werd de Vlaamse Wooncode in het leven geroepen. De Vlaamse Wooncode legt een aantal minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op enerzijds, anderzijds is het een instrument voor de gemeenten om deze minimumnormen te kunnen bewaken. Ze doet dit uiteraard om de gezondheid en veiligheid van haar bewoners te garanderen. De minimale normen waaraan een woning moet voldoen staan in het technisch verslag dat door Wonen-Vlaanderen wordt uitgegeven.