Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Dienst voor onthaalouders

De dienst voor onthaalouders (DVO) organiseert

 • dagopvang bij onthaalouders voor kinderen van 0 tot 3 jaar
 • buitenschoolse– en vakantieopvang van kinderen tot 12 jaar, mits:
  • de onthaalouder hiertoe bereid is en
  • de kinderen reeds bij de onthaalouder werden opgevangen
Voordelen:
 • opvang dicht bij huis in een familiale sfeer
 • kwalitatieve opvang:
  • geselecteerde onthaalouders die beantwoorden aan de criteria van Kind&Gezin
  • verplichte startcursus en permanente bijscholing voor onthaalouders
  • huisbezoeken door dienstverantwoordelijke DVO
  • opvolging van de ontwikkeling van het kind
  • beperking van de opvangcapaciteit: een onthaalouder mag maximaal 8 kinderen gelijktijdig opvangen.
 • verzekering BA (onthaalouders) en lichamelijke ongevallen (kinderen)

Voor wie?

De opvang is niet beperkt tot inwoners van de gemeente. Bij een tekort aan opvangplaatsen wordt wel voorrang gegeven aan inwoners.

Procedure

Ben je op zoek naar kinderopvang in Keerbergen?

Doe je aanvraag dan via het Lokaal loket kinderopvang.

Meer info vind je hier.

Prijs

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het belastbaar gezinsinkomen, de gezinslast en de opvanguren van de kinderen. 

De kosten voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. De nodige fiscale attesten worden afgeleverd door de dienstverantwoordelijken. 

De factuur voor de gepresteerde diensten wordt maandelijks toegezonden met een overschrijvingsformulier. Indien gewenst kan betaling ook via domiciliering.

Sociaal tarief?

De ouder(s) die het door onvoorziene omstandigheden (tijdelijk) moeilijk hebben om de berekende ouderbijdrage te betalen, kunnen steeds terecht bij de sociale dienst voor de aanvraag van een Individueel Verminderd Tarief Kinderopvang.