Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Individueel Verminderd Tarief Kinderopvang

Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het je (gezamenlijk) belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste. 

Om het inkomenstarief betaalbaar te maken voor kwetsbare groepen, is er een ruime waaier aan individueel verminderde inkomenstarieven. Hierbij wordt er gekeken naar de situatie van de ouder of/en de situatie van de 'inwonende persoon' (meestal de partner).

Als het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief te betalen, dan kan het OCMW na onderzoek een lager tarief toekennen.

Het OCMW beslist na onderzoek welk tarief zal worden aangerekend:

  • 50 % korting op je inkomenstarief
  • € 5,02
  • € 1,57 

Procedure

  • Vraag eerst je attest inkomenstarief aan via website Kind&Gezin .
  • Ga met je attest en met de nodige bewijzen zoals loonfiches, afbetalingsplannen, schulden, … naar het OCMW.
  • Wanneer de maatschappelijk assistent(e) van het OCMW , na een uitgebreid sociaal en financieel onderzoek, concludeert dat u behoeftig bent en het beste geholpen bent met 1 van de 3 tarieven Individueel Verminderd Tarief Kinderopvang, zal hij/zij dit zo voorleggen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
  • Bij goedkeuring door het Bijzonder Comité, zal de sociale dienst dit nieuwe tarief zo doorgeven aan Kind en Gezin.
  • Kind en Gezin maakt een nieuw attest met het tarief OCMW en stuurt jou dit nieuwe attest via e-mail of post.
  • Geef dit attest aan je opvang.