Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Vervoerregio Leuven

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van vervoerregio’s hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

Keerbergen behoort tot de Leuvense Vervoerregio. Dit is één van de 15 regio’s en telt 31 steden en gemeenten. We staan als vervoerregio voor de enorme uitdaging om inclusieve, gedragen doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening.

Regionaal mobiliteitsplan

De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan, dat door de vervoerregio Leuven wordt opgemaakt, gebeurt in 3 stappen.

Het resultaat van elke stap is een nota: oriëntatienota – synthesenota – actieplan.

De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan zit momenteel in de fase van de synthesenota.

Wil je de opmaak opvolgen? Dan kan je terecht op de website van de vervoerregio Leuven. ( link: https://mow.vlaanderen.be/vervoerregios/leuven )