Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Vervoerregio Leuven.

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van vervoerregio’s hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

Keerbergen behoort tot de Leuvense Vervoerregio. Dit is één van de 15 regio’s en telt 31 steden en gemeenten. We staan als vervoerregio voor de enorme uitdaging om inclusieve, gedragen doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening.

Het is niet de bedoeling om een theoretisch plan uit te werken zonder enige voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van jullie, onze lokale experten, zijn dan ook essentieel in het hele proces. Laat ons samen de uitdaging aangaan.

Wil je meer weten bekijk dan zeker het introductie filmpje of lees de projectgids over de vervoerregio Leuven en deel alvast jouw mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen door de online bevraging in te vullen.

Surf naar www.vervoerregioleuven.be en denk mee over mobiliteitsuitdagingen- en oplossingen in uw regio. 
Heb je geen computer ter beschikking? Maak dan telefonisch een afspraak met onze mobiliteitsambtenaar op het nr. 015 50 90 25