Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Aanpassingspremie (Vlaams Brabant)

Aanpassingspremies voor woningen van gezinnen waarbij minstens 1 gezinslid:

  • ofwel 65 jaar of ouder is
  • ofwel erkend is als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Voorwaarden

Inkomensvoorwaarde:
Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 38.270 euro voor een alleenstaande en 54.230 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2014-inkomsten 2013). Deze bedragen worden verhoogd met 3.270 euro per persoon ten laste.