Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Seniorenwoningen

Het OCMW verhuurt 30 woningen (type bungalow) die aangepast zijn aan de noden van senioren. Deze woningen zijn gelegen in het centrum van de gemeente ('t Voorbroek).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een seniorenwoning moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Leeftijd
  minstens 60 jaar zijn op het ogenblik van de toewijzing van een woning
 1. Vermogen
  geen onroerend goed bezitten in volle eigendom, erfpacht of vruchtgebruik
 1. Verblijf
  • inwoner Keerbergen:
   minstens 3 jaar ononderbroken inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Keerbergen
  • inwoner andere gemeente:
   minstens 5 jaar ononderbroken inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Keerbergen in de afgelopen 15 jaar

Procedure

 1. Registratie in wachtregister

Je kan je laten registreren in het wachtregister vanaf 59 jaar. Dit gebeurt op het OCMW, na telefonische afspraak.

 1. Sociaal en financieel onderzoek

Na registratie wordt een sociaal en financieel onderzoek bij de kandidaat-huurder(s) opgestart.

 1. Toewijzing

Wanneer een woning vrij komt, wordt ze door het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) toegewezen aan een kandidaat-huurder. Hierbij wordt de chronologische volgorde van inschrijving in het wachtregister gerespecteerd. De chronologische volgorde kan enkel doorbroken worden wanneer er verplichte voorrangsregels gelden of uitzonderlijke omstandigheden een afwijking rechtvaardigen.

Je mag de aangeboden woning weigeren, maar dit kan maximum 2 maal. Bij een derde weigering wordt je geschrapt uit het wachtregister.

 1. Huurovereenkomst

Vóór aanvang huur dien je de standaardhuurovereenkomst en het reglement van inwendige orde te ondertekenen. Er wordt eveneens een plaatsbeschrijving opgemaakt.

Onderaan kan je het toewijzingsreglement downloaden. 

Prijs

De huurprijs is afhankelijk van jouw inkomen en gezinssamenstelling. 

De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

Raadpleeg de geldende huurprijzen.