Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Nazorgtraject

Dit project werd opgestart binnen BIZ waarbij de dagelijkse uitvoering gebeurt door de diensten van CAW Oost – Brabant. Er is 1 maatschappelijk werker voor regio Hageland en 1 maatschappelijk werker voor regio Leuven.

Na doorverwijzing door de sociale dienst van het OCMW, gaan deze maatschappelijk werkers regelmatig op huisbezoek bij de betrokken cliënt en wordt hij/zij begeleid naar meer zelfstandigheid in voorbereiding op de afsluiting van het budgetbeheer. Praktisch kan deze begeleiding uit diverse en uiteenlopende zaken bestaan: aanleren netbanking, uitvoeren van overschrijvingen en betalingen, omgaan met grotere leefgelden en financiële budgetten enz.

De begeleiding omvat in essentie praktische zaken en bouwt verder op de begeleiding van de sociale dienst van het OCMW.