Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Ligt jouw tuin in een jachtgebied?

Elke jager moet jaarlijks een jachtplan indienen van de percelen waarop hij jachtrecht heeft.

Heel wat tuinen of andere eigendommen liggen in een jachtplan, zonder dat de eigenaars daarvan op de hoogte zijn.

Raadplegen?

Je kan het jachtplan raadplegen op de website www.geopunt.be (Tabblad 'Kaart', rechts in de keuzebalk 'Natuur en Milieu' daarna 'Jacht' en 'Jachtterreinen')

De groene percelen zijn in een jachtplan opgenomen.

Wijzigen?

Stel je vast dat jouw eigendom, tegen jouw zin, werd opgenomen in een jachtplan dan kan je jouw perceel uit het jachtplan laten schrappen:

  • vul het formulier “aanvraag tot wijziging van een jachtplan” in ( dit kan je in bijlage bij dit bericht vinden)
  • stuur het samen met een kopie van je aanslagbiljet van onroerende voorheffing per post of per e-mail naar de arrondissementscommissaris van de provincie: Vlaamse dienst van de gouverneur, afdeling Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 3, 3000 Leuven, 016 66 62 30 of jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be

Meer info

Meer info vind je via https://www.natuurenbos.be/jachtplannen