Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Gemeentewegenregister

Sinds 1 september 2019 is het Decreet houdende de gemeentewegen van toepassing.

Dit decreet bepaalt het statuut van de gemeentewegen met inbegrip van buurt- en voetwegen.

Het decreet verschuift de bevoegdheid voor uitvoering van de provincie naar de gemeente. Beslissingen over de aanleg, de wijziging, de verplaatsing of de opheffing van een gemeenteweg worden genomen door het gemeentebestuur.

Hetzelfde decreet verplicht de gemeente tot de opmaak van een gemeentelijk wegenregister. Dit is een gegevensbestand waarin de beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen en de beslissingen over de aanleg, de wijziging, de verplaatsing of de opheffing van gemeentewegen zijn opgenomen.

Een rooilijn duidt de huidige of toekomstige grens aan tussen het openbaar domein en het private domein. Deze rooilijn wordt vastgesteld in een rooilijnplan.

In afwachting van de uitvoeringsbesluiten voor de digitale geografische ontsluiting van dit gemeentelijk wegenregister, zal de gemeente alle beslissingen over de gemeentewegen en bijhorende rooilijnplannen publiceren die dateren van na 1 september 2019.

Mettertijd word de publicatielijst aangevuld met geldende rooilijnplannen die momenteel nog niet digitaal beschikbaar zijn.

Voor beslissingen van vóór 1 september 2019 verwijzen we je door naar het provinciaal loket van de Atlas der Buurtwegen.