Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Hoe warm is mijn dak?

Ontdek of je dak warmte verliest

Op de warmtefoto of thermografische dakenscan van de gemeente kan je zien hoeveel warmte via de daken van gebouwen verloren gaat. Het warmteverlies geeft een indicatie voor de mate waarin je dak geïsoleerd is. Aan de hand van de kleurencode kan je in een eerste oogopslag zien of jouw dak slecht, matig of goed geïsoleerd is.

Het toekennen van de kleurencode is geen exacte wetenschap. Om de juiste kleur en de juiste interpretatie te kunnen geven aan een dak zijn er heel wat factoren waarmee rekening moet gehouden worden. In een aantal situaties zal de foto geen correcte indicatie geven over het isolatiegehalte van het dak bv. bij gebruik van bepaalde materialen als dakbedekking, de aanwezigheid van zonnepanelen.. Algemeen mag je ervan uit gaan dat hoe roder een dak is, des te meer warmte er verloren gaat via het dak.

Hoe je de kleuren moet interpreteren en met welke factoren rekening houden, kan je lezen in de handleiding die je onderaan deze pagina kan downloaden.

Hoe werkt de dakenscan? Nadat je jouw adres hebt ingegeven in de zoekfunctie, verschijnt de woning centraal op het scherm. Het beeld is echter zodanig ingezoomd dat je geen details kan zien. Je moet dus nog even voldoende uitzoomen om de totale woning te zien.

Ga naar de dakenscan

 

Ontdek of je woning warmte verliest.

De warmtefoto geeft een indicatie van de mate waarin een dak geïsoleerd is. Op basis van de gebouwidentiteit (type, aantal gebruikers, verbruik...) kan je ook nagaan of er nog andere verliesposten zijn in de woning en welke maatregelen je kan nemen om deze verliesposten tegen te gaan en je comfort te verhogen.

Ga naar de tool 'warm huis'

 

Vragen?

Zit je nog met vragen over de interpretatie van de dakenscan, over subsidies of andere? Kijk al eens in de handleiding. Misschien vind je er al je antwoord.

Zit jouw vraag of antwoord er niet tussen? Stel ze ons op klimaat@keerbergen.be

 

Meer info

Tijdens de nacht van 21 op 22 januari 2017 vloog een vliegtuig over het grondgebied van Keerbergen en maakte opnames met een warmtecamera. Na de opnames werden deze warmtebeelden verwerkt tot een thermografische kaart waarop je het warmteverlies van je dak kan bekijken. Hoe roder je dak op de kaart wordt weergegeven, hoe meer warmte er verloren gaat.

In een aantal situaties zal de foto geen correcte indicatie geven van de isolatie van je dak, bijvoorbeeld bij niet gebruikte ruimtes onder het dak, het gebruik van bepaalde materialen als dakbedekking of de aanwezigheid van zonnepanelen.

We helpen je graag de warmtefoto te interpreteren, kom daarvoor langs aan het loket of contacteer ons via de contactgegevens die je hiernaast terug kan vinden. 

 

Burgemeesterconvenant

Door het ondertekenen van het Burgemeesterconvenant heeft onze gemeente het engagement genomen om haar steentje bij te dragen tot het terugdringen van de CO2-uitstoot in onze atmosfeer. Er werd een klimaatactieplan opgesteld om deze doelstelling te bereiken. Een belangrijke hoeveelheid CO2 komt door het verlies van energie door daken en ramen.

Meer info over het Burgemeesterconvenant op www.burgemeestersconvenant.eu

Meer info over het Klimaatactieplan Keerbergen vind je hier

De gemeente stapte samen met Interleuven in het project See2DO! dat financiële steun ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het grensoverschrijdend programma Interreg V Vlaanderen-Nederland. Meer info op www.grensregio.eu