Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bronbemalingen

Wat is dat een bronbemaling?

Op bouwwerven wordt vaak grondwater opgepompt om de bouw van een ondergrondse constructie, zoals een kelder of een zwembad, mogelijk te maken. Dit gebeurt door middel van een bronbemaling, waarbij een pomp via putten het grondwater onttrekt, en is enkel toegelaten met een correcte melding of, in bepaalde situaties, een omgevingsvergunning.
Dit kostbare grondwater gaat al te vaak verloren door het te lozen in de riolering. Vandaar dat er een specifiek reglement voor bronbemalingen werd opgesteld. 

Voor wie?

Waaraan moeten bronbemalingen, aangevraagd vanaf 01/04/2021 voldoen?

Eerst en vooral moet gekeken worden of het water in de nabijheid van de werf via een retourbemaling terug in de grond kan worden gebracht zodat de grondwaterspiegel terug wordt bijgevuld.

Vaak is dit door plaatsgebrek niet mogelijk en moet het water geloosd worden. Hierbij moet er altijd gestreefd worden naar lozing in een gracht, waterloop of ander oppervlaktewater, waarbij geprobeerd wordt om door middel van bv. een dam het water toch (gedeeltelijk) terug te laten infiltreren.

Lozing in de riolering is steeds de allerlaatste optie. Tussen de pomp en het lozingspunt moet een buffervat van 1 m³ worden aangebracht zodat het water hergebruikt kan worden. Niet alleen op de werf zelf, maar ook door omwonenden, die het water kunnen gebruiken voor het begieten van planten of bij het poetsen. Het grondwater is immers niet drinkbaar.
Onderaan deze webpagina kunnen inwoners terugvinden waar deze buffervaten staan.

De bronbemalingen moeten tot slot ook sondegestuurd gebeuren. Een sensor in de bodem meet het grondwater, en de pomp slaat af zodra het water laag genoeg staat. Op die manier wordt vermeden dat meer water dan nodig wordt opgepompt. Door middel van een debietmeter kan de gemeente opvolgen hoeveel water wordt opgepompt.

Regelgeving

Het reglement kan je onderaan deze pagina terugvinden. 

Meer info

Waar staan momenteel buffervaten opgesteld in de gemeente?

Nuttige LINK VMM

Beperk debiet: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/stap-1-beperk-het-netto-debiet

Rechts op de pagina (zie bovenstaande link) is bij 'richtlijnen en rekentool' het rekeninstrument voorzien voor bemalingen van een bouwput. Deze Excelberekening dien je mee op te laden in het omgevingsloket.