Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bewegwijzering

Horecazaken en overnachtingsgelegenheden kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg wegwijzers naar hun zaak (verkeersbord F37) te plaatsen. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag: voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen het Agentschap Wegen en Verkeer. Zelf een wegwijzer plaatsen, mag niet.

Voorwaarden

Enkel zogenaamde ‘eetgelegenheden met volledige bediening’ (Nacebelcode 56.101) worden in deze context als restaurants beschouwd. Tavernes, tearooms of (eet)cafés worden dus niet bewegwijzerd.

De volgende borden zijn niet toegestaan:

  • wegwijzers binnen de bebouwde kom naar restaurants gelegen binnen en buiten de bebouwde kom
  • wegwijzers buiten de bebouwde kom naar restaurants gelegen binnen de bebouwde kom

Wat kan wel? Wegwijzers buiten de bebouwde kom naar restaurants gelegen buiten de bebouwde kom.

Enkel de logies die over een erkenning op basis van het Logiesdecreet beschikken, komen in aanmerking voor officiële bewegwijzering.

Voor overnachtingsgelegenheden is er, binnen een bebouwde kom met meer dan 30.000 inwoners, geen bewegwijzering.

De wetgeving schrijft voor dat er geen richtingsborden naar handelszaken geplaatst mogen worden.

Daarnaast gelden nog volgende algemene voorwaarden:

  • Er kunnen maximum 2 reisroutes aangegeven worden vanaf de dichtstbijzijnde weg voor doorgaand verkeer.
  • De borden worden op maximum 2 km afstand van de locatie geplaatst.
  • Het aantal borden dient beperkt te worden en zij moeten zodanig geplaatst worden dat het verkeer er niet door gehinderd wordt.

Tarief

De kosten voor de aankoop van de borden zijn ten laste van de aanvrager.

De kosten voor de plaatsing en het onderhoud van de bewegwijzering worden door de gemeente gedragen.

Aanvraag

Stuur een mail naar de dienst lokale economie (economie@keerbergen.be) en wij bekijken of jouw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Voeg zeker een plan met aanduiding van de gewenste locaties van de wegwijzers toe.