Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Voordeeltarief voor jeugdactiviteiten

Kinderrecht #26: Recht op financiële hulp.
Kinderrecht #31: Recht op spel en vrije tijd.


Ieder kind heeft recht op rust, spel en vrije tijd. Om dat te helpen waarmaken, biedt lokaal bestuur Keerbergen een voordeeltarief aan op de kostprijs van het gemeentelijk vakantieaanbod. 

Het voordeeltarief bedraagt steeds 20% van de deelnameprijs. 

Voor wie?

Het voordeeltarief is er voor:

 • Kinderen en jongeren die in Keerbergen wonen of naar school gaan
 • Kinderen en jongeren met geregistreerd verblijf in Keerbergen

uit gezinnen die:

 • OF recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • OF in begeleiding zijn bij het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar
 • OF kinderen en jongeren hebben die verblijven in een zorginstelling

Behoor je niet tot één van de vermelde gezinnen, maar heb je een laag inkomen? Dan heb je mogelijk toch recht op een verhoogde tegemoetkoming van je ziekenfonds waardoor je ook gebruik kan maken van het voordeeltarief. Meer info bij je ziekenfonds of de sociale dienst van het OCMW.

Voorwaarden

Wie gebruik wil maken van het voordeeltarief moet volgende bewijsstukken kunnen voorleggen:

 • Geldig adres in Keerbergen OF bewijs dat het kind schoolloopt in Keerbergen
 • Geregistreerd verblijf: op te vragen via de dienst bevolking

EN één van deze:

 • Klevertje van de mutualiteit dat eindigt op een 1
 • Attest van begeleiding door OCMW of erkende schuldbemiddelaar
  • Op te vragen via de sociale dienst van het OCMW.
 • Verblijfsattest instelling of plaatsingsattest jeugdzorg
  • Op te vragen via de sociale dienst van het OCMW (indien daar gekend) of de instelling waar
   het kind verblijft.

Procedure

Kom je in aanmerking en wil je je kind inschrijven voor één van de activiteiten waarop het voordeeltarief van toepassing is? Kom dan langs bij de vrijetijdsbalie in GC Den Bussel (Haachtsebaan 54 - 3140 Keerbergen).

Openingsuren:

 • Maandag: 14u-16.30u en 18u-20u*
 • Dinsdag: 9u-12u en 14u-16.30u 
 • Woensdag: 9u-12u en 14u-16.30u en 18u-20u*
 • Donderdag: 9u-12u en 14u-16.30u
 • Vrijdag: 9u-12u 

* In juli en augustus is de vrijetijdsbalie gesloten tussen 18u en 20u.

Meer info

De sociale dienst van lokaal bestuur Keerbergen kan helpen om het vakantieaanbod en
deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor Keerbergenaren betaalbaar te maken. Lidgeld van verenigingen, uitzonderlijke schoolkosten, uitstappen, kampen, … kunnen in aanmerking
komen voor een (gedeeltelijke) tussenkomst, afhankelijk van je financiële situatie.

Voor meer info, kan je vrijblijvend telefonisch contact opnemen via 015 50 91 70 of socialedienst@keerbergen.be.

Een tussenkomst aanvragen kan je na afspraak bij de sociale dienst tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis. Je kan een afspraak maken via www.keerbergen.be, door te bellen
naar 015 50 91 70 of te mailen naar socialedienst@keerbergen.be.