Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Inspraakdossier aanleg speelzone gemeentelijk sportcomplex

Hoera!

Er komt een nieuwe speelzone aan het gemeentelijk sportcomplex!

Gemeente Keerbergen gaat opnieuw een kleine speelzone inrichten op het gemeentelijk sportcomplex (Putsebaan 103), vlak naast de cafetaria. Het gaat om dezelfde plek waar enkele jaren geleden een speeltoestel stond en nu enkel nog een zandbak ligt.

Op dit moment is de speelzone in aanbouw. De komende dagen wordt er nog hard gewerkt, volgt er een keuring en een droogtijd en dus is de "werf" voorlopig nog niet toegankelijk voor publiek. Vanaf zaterdag 19 juni 2021 is Keerbergen officieel een speelplek rijker en dat vieren we met een feestelijke opening.

Om er zeker van te zijn dat de nieuwe speelzone iets leuks wordt, startte het gemeentebestuur van Keerbergen voor de aanleg van dit speelterrein een inspraakprocedure op. Dit is een traject waarin het bestuur samen met de buurtbewoners en gebruikers van het sportcomplex op zoek gaat naar de meest wenselijke vorm en invulling van deze speelzone. Buurtbewoners en gebruikers van het sportcomplex krijgen tijdens dit traject op verschillende momenten de kans om aan te geven wat ze goed of slecht vinden.

Het inspraaktraject voor deze speelzone bevatte drie bevragingsrondes:

 1. Bevragingsronde 1 (6-18 oktober 2020): Er is nog helemaal niets beslist.
  • Het gemeentebestuur zoekt uit voor welke doelgroep ze best een speelzone creëert: peuters en kleuters of toch oudere kinderen?
  • Op basis van de resultaten van deze bevraging wordt het project gedefinieerd en
   wordt er een conceptplan opgemaakt.

 2. Bevragingronde 2 (16-26 november 2020): Er is een projectdefinitie en een conceptplan.
  • Het gemeentebestuur zoekt uit welke speelvormen in de speelzone aan bod moeten komen.
  • Op basis van de resultaten van deze bevraging wordt het voorontwerp opgemaakt.

 3. Bevragingsronde 3 (11-21 maart 2021): Het voorontwerp wordt voorgesteld.
  • Er werd een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven en het gemeentebestuur heeft enkele voorstellen voor de nieuwe speelzone ontvangen.
  • Het gemeentebestuur wil graag weten welk ontwerp de voorkeur geniet van de doelgroep wat uitstraling en spelfuncties betreft. De resultaten van deze bevraging worden meegenomen in de beoordelingsprocedure.
  • In die beoordelingsprocedure wordt naast uitstraling en spelfuncties ook rekening gehouden met andere gunningscriteria zoals kostprijs, kwaliteit en veiligheid, levertermijn, enzovoort. De gunningscriteria die niet bevraagd worden in deze enquête worden door het gemeentebestuur zelf beoordeeld. De gunning zal uiteindelijk gebeuren aan de firma die de hoogste score op 100 behaalt. Uitstraling en spelfuncties tellen in de totaalscore mee voor respectievelijk 25% en 10%.

Op basis van de resultaten van de eerste inspraakfase heeft het gemeentebestuur beslist om zich bij de herinrichting van deze speelzone te concentreren op kinderen van 4 tot 9 jaar. Je kan het inspraakdossier met de resultaten van de eerste inspraakfase onderaan deze pagina downloaden. 

In de tweede inspraakfase werden de spelvormen bevraagd. Daaruit kwamen klimmen en springen, glijden, evenwicht, hangbrug en draadcircus als populairste spelvormen uit de bus. Die willen de kinderen dus graag zien terugkomen in dit speelterreintje. Je kan het inspraakdossier met de resultaten van de tweede inspraakfase onderdaan deze pagina downloaden.

In de derde inspraakfase werden de drie ontvangen voorontwerpen voorgesteld en konden kinderen en hun (groot)ouders daarover niet alleen hun mening geven, maar ook hun favoriete ontwerp uitkiezen.