Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Snoeihout

NIEUW

Geen hakselrondes meer verspreid over 5 weken, maar ophalingen aan huis van bundels snoeihout in de hele gemeente op 1 dag. Er zullen 4 ophaaldagen (14 januari – 25 maart – 28 september – 30 november 2021) zijn i.p.v. 2 ophaalmomenten. Deze staan op de afvalkalender vermeld. Snoeihout zijn takken en stammetjes met een max. diameter van 10 cm, een lengte van min. 50 cm en max. 2 m. Het snoeihout mag niet los aangeboden worden, maar samengebonden met touw in bundels van max. 25 kg per bundel. De bundels snoeihout worden gratis ingezameld op de 4 vaste ophaaldagen.

Bladeren, gras, wortels van bomen en stronken worden niet opgehaald en dienen naar het containerpark gedaan te worden of in de GFT-bak. 

Hakselcontracten bestaan niet meer. Het snoeihout wordt niet meer ter plaatse verhakseld, maar afgevoerd naar EcoWerf, waar het verwerkt wordt tot gft-compost. Er zijn dus geen houtsnippers meer beschikbaar.

Snoeihout kan ook los aangeboden worden op het recyclagepark (containerpark)