Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Recht op maatschappelijke integratie (leefloon)

Ieder OCMW heeft als taak mensen met onvoldoende bestaansmiddelen te integreren en deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven.

Hiervoor beschikt een OCMW over drie belangrijke instrumenten, die gecombineerd kunnen worden:

tewerkstelling
leefloon
het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie

Onder tewerkstelling wordt steeds een volwaardige job verstaan waar alle regels van het arbeidsrecht op van toepassing zijn, inclusief de loonbeschermingsregels.

Wanneer een tewerkstelling niet of nog niet mogelijk is, heb je recht op een financiële tussenkomst, leefloon genaamd.

De toekenning van het leefloon zal gevolgd worden door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) tussen de steunaanvrager en het OCMW. De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene.