Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Beheersorgaan intergemeentelijke alcohol en drugspreventiedienst

Het beheerscomité drugs- en alcoholpreventie komt minimaal 2 keer per jaar samen om de werking van de drugs- en alcoholpreventiedienst op te volgen. 

Samenstelling:

De gemeenten worden als lid in het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd door gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen, daartoe aangeduid door de gemeenteraad. De gemeenteraad duidt eveneens een vervanger aan die de beheerder bij gewettigde afwezigheid kan vervangen.