Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Oud Gemeentehuis

Rond 1880 zijn de dorpsschool en het voormalige gemeentehuis gebouwd.

 

De dorpsschool bestond uit zowel een meisjes- als jongensafdeling. In 1901 verhuisde de meisjesafdeling naar een school in Rijmenam. De jongensafdeling bleef er tot 1963. Nadien werd de school achtereenvolgens gebruikt als praktijkklassen voor de vakschool, als huisvesting van de heemkundige kring ‘De Botermolen’ en vanaf 1982 als technische buitendienst.

 

Het voormalige gemeentehuis was oorspronkelijk niet enkel een administratief centrum. Er woonden ook twee families: links de gemeentesecretaris en rechts de hoofdonderwijzer. In de jaren voor WO II zijn respectievelijk de pastoor en de veldwachter er komen wonen. De pastoor is uiteindelijk in 1952 verhuisd naar de toenmalige pastorie in de Papestraat. Enkele gemeentelijke diensten namen hun intrek in deze woning. In 1975 verhuisde de laatste veldwachter en werd ook de tweede woning toegevoegd aan het administratief centrum.

De gemeentelijke administratieve diensten waren er gehuisvestigd tot 1998. In het najaar van 1998 verhuisden ze naar een nieuwbouw op het gemeenteplein. De technische buitendienst bleef op de site in de gebouwen van de dorpsschool en verhuisde naar hun huidige locatie op de Haachtsebaan in 2006.

Op 16 oktober 2009 is het oude gemeentehuis opgenomen in de lijst ‘voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten’. Het bestuur heeft vervolgens besloten om het gebouw te integreren in het nieuw gemeenschapscentrum.

Hiervoor is het volledig gerestaureerd in zijn oorspronkelijke staat en dit onder toezicht van het agentschap onroerend erfgoed.