Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Van Peteghemorgel

Keerbergen bezit nog een historisch kerkorgel uit de 18de eeuw. Het staat ontegensprekelijk vast dat dit orgel van de hand van Pieter Van Peteghem is, gebouwd in of rond 1777. Het werd oorspronkelijk als balustrade-orgel gebouwd en aldus in de voormalige Sint-Michielskerk opgesteld.

Bij de afbraak van de oude Sint-Michielskerk was het voornamelijk de plaatselijke heemkundige kring de Botermolen die ijverde voor een zinvol behoud van de meubels van de kerk, en bijzonder voor het orgel.

In de periode 1971-1972 werd het orgel door de firma Stevens uit Duffel gedemonteerd en alle historisch pijpwerk, samen met de cornetladen, de windlade en een eiken wellenbord in het atelier opgeslagen.

Op initiatief van de Botermolen werd op 25 maart 1977 het orgel op de voorontwerplijst geplaatst van voor bescherming vatbare monumenten. Hierdoor werd de voorlopige en allereerste officiële bescherming van het orgel een feit.

Bij brief van de Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen van 28 september 1979 werd het orgel definitief ingeschreven op de lijst van voor klassering vatbare monumenten.

Bij K.B. van 25 maart 1980 werd dan uiteindelijk het orgel als beschermd monument geklasseerd.