Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Preventieaanbod scholen

 

Preventie

Ondersteuning van gezondheidsdagen/preventiedagen

Indien er in je school projectdagen plaatsvinden waarbij drugs- en alcoholpreventie aan bod komt, dan kan je steeds beroep doen op de preventiedienst om deze mee vorm te geven.

Drugs- en alcoholpreventie binnen het dagelijkse lessenpakket

Er bestaan heel wat lespakketten die te gebruiken zijn doorheen het schooljaar tijdens verschillende lessen zoals godsdienst, PAV, leefsleutels, wetenschappen, gedragsvakken, maatschappijleer, … Via de preventiedienst kan je pakketten gratis aanvragen of uitlenen. Ook ondersteuning bij de pakketten is mogelijk.

Een alcohol en –drugbeleid op school

Drugspreventie vereist een beleidsmatige aanpak, gekaderd binnen het pedagogisch project van de school. Met een drugbeleid anticipeert de school op mogelijke problemen met drugs of druggebruik. Ook begeleiding van drugproblemen en educatie worden in een beleid opgenomen. Bovendien werkt de school mee aan de vakoverschrijdende eindtermen (VOET). De preventiedienst kan uw school hierin begeleiden.

Vorming voor leerkrachten

De leerkrachten in je school willen graag meer weten over productinformatie van de verschillende drugs, een voorstelling van de bestaande lespakketten, signaalherkenning, …

Affiches & flyers

Voor affiches & flyers van de preventiedienst ben je steeds welkom bij de preventiedienst. Ook folders over drugs, de wetgeving, hoe ermee om te gaan zijn beschikbaar in beperkte oplage.

Andere vragen

Heb je andere vragen gerelateerd aan deze thema’s, stel ze gerust en we bekijken samen hoe we een oplossing kunnen vinden.

 

Vroeginterventie

Een leerling komt na de middagpauze dronken terug in de les, op excursie rookt een groepje leerlingen een joint, een leerling vraagt zelf om hulp voor zijn vriend die elk weekend xtc gebruikt, …

Bij de preventiedienst kan je terecht voor een kortdurend vroeginterventie-traject van 1 tot 5 gesprekken. Deze gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk. Ook ouders van een minderjarige worden hierover ingelicht. Indien gewenst, kunnen de gesprekken doorgaan op school.

Vroeginterventie richt zich tot personen die beginnend (problematisch) alcohol en/of andere drugs gebruiken.

De doelstelling is om deze (veelal) jongeren te motiveren om hun gebruik te veranderen zodat mogelijke risico’s en problemen als gevolg van gebruik vermeden of verminderd kunnen worden.

De inhoud van het traject is steeds op maat van de jongere en er wordt getracht om de jongere inzicht te laten verwerven over de gebruikte producten, het eigen gebruikspatroon en de invloed van het gebruik op het eigen functioneren en zijn omgeving.

Indien na het traject blijkt dat meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is, dan zal deze persoon ook doorverwezen worden.