Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Vroeginterventie

De leiding merkt op dat er in de oudste groep al gesmoord wordt, een medeleider drinkt op elk feestje té veel en weet er daarna niets meer van, er circuleert XTC in het jeugdhuis, … Situaties waar je je best zorgen over maakt.

Bij de preventiedienst kan men terecht voor een kortdurend vroeginterventie-traject van 1 tot 5 gesprekken. Deze gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk. Ook ouders van een minderjarige worden hierover ingelicht.

Vroeginterventie richt zich tot personen die beginnend (problematisch) alcohol en/of andere drugs gebruiken.

De doelstelling is om deze (veelal) jongeren te motiveren om hun gebruik te veranderen zodat mogelijke risico’s en problemen als gevolg van gebruik vermeden of verminderd kunnen worden.

De inhoud van het traject is steeds op maat van de jongere en er wordt getracht om de jongere inzicht te laten verwerven over de gebruikte producten, het eigen gebruikspatroon en de invloed van het gebruik op het eigen functioneren en zijn omgeving.

Indien na het traject blijkt dat meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is, dan zal deze persoon ook doorverwezen worden.