Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Geen alcoholverkoop aan jongeren -16 jaar

Op 31 december 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de wetswijziging gepubliceerd over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Het gaat om een wijziging van de wet van 24 januari 1977 'betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten'. Deze wetswijziging werd van kracht op 10 januari 2010.

In essentie zegt de wetswijziging het volgende: Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan – 16 jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5 % vol. o.a. bier, wijn, …. Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan – 18 jarigen (cf bestaande wetgeving). Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.

Deze wetswijziging heeft ook als gevolg dat in drankautomaten (waarbij geen „menselijk? toezicht mogelijk is) geen alcohol meer mag worden verkocht.

We hopen dat deze wetgeving een steuntje in de rug is om een groter maatschappelijk draagvlak te creëren bij jongeren en ouders, maar ook bij de horeca en de sociale omgeving, voor een samenleving die alcoholgebruik door kinderen en jongeren als niet vanzelfsprekend beschouwt. Streefdoel is dat alle betrokkenen het niet-gebruik van alcohol door kinderen en het uitstellen van de beginleeftijd van jongeren ondersteunen.

Meer informatie vind je op de website van de Vereniging voor Alcohol en andere drugsproblemen.

 

?