Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Leren leren en huiswerkbegeleiding

Vrijwilligers werken samen met de Keerbergse scholen in het Brugfigurenproject van het Rode Kruis.

Het Brugfigurenproject van het Rode Kruis Vlaanderen geeft maatschappelijk kwetsbare leerlingen van het basisonderwijs extra ondersteuning bij het schoolgebeuren. Sinds september 2013 is het Brugfigurenproject van het Rode Kruis, in samenwerking met OCMW Keerbergen, actief in de 3 Keerbergse basisscholen.

Tijdens het schooljaar 2019 - 2020 begeleidden een 20-tal vrijwilligers een veertigtal kinderen, van kleutertjes tot leerlingen van het zesde leerjaar. De vraag om extra ondersteuning gaat steeds uit van de school die bepaalt welke leerlingen hulp van de vrijwilligers kunnen gebruiken. Meestal gaat het om huiswerkbegeleiding na de schooluren bij de kinderen thuis. Bij kinderen van anderstalige ouders kan de nadruk liggen op taalvaardigheid, bij anderen gaat het over het ontwikkelen van een betere leermethode. Er wordt huiswerk gemaakt, maar ook tijd vrijgemaakt om samen een spelletje te spelen of verhalen te vertellen. Brieven van de school of agendapuntjes worden samen met de ouders besproken. De vrijwilligers vormen de ‘brug’ tussen de thuis van de kinderen en de school!

Brugvrijwilliger, iets voor jou? 
Wil je graag kinderen helpen die het moeilijk hebben in de lagere school?

Wel, dan is het brugfigurenproject iets voor jou. Een brugvrijwilliger helpt mee, met een professionele kracht uit de school, om maatschappelijk kwetsbare kinderen extra ondersteuning te geven bij het schoolgebeuren in de lagere school. Je hoeft geen pedagogisch diploma te hebben of een professor te zijn in rekenen of taal. Je wordt goed begeleid door de respectievelijke juf/meester/zorgcoördinator.

 Hoe ga je te werk?
  • Je kan helpen in de klas in samenspraak met de leerkracht.
  • Je kan aan huiswerkbegeleiding doen bij het kind thuis of in de school.
  • Je kan spelend Nederlands oefenen met anderstalige kinderen.
  • Je beslist zelf welke begeleiding jou het meeste ligt.
  • Je stelt zelf je grenzen van engagement op.
  • Eén uurtje per week is al voldoende om een leerling te helpen.

 Wil je graag meewerken aan dit project? Heb je een hart voor kinderen en wil je zij die het moeilijk hebben graag een duwtje in de rug geven? Stel je dan zeker kandidaat. Contacteer ons via: Christine.vanpoyer@telenet.be