Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Woningscan

De thermografische woningscan of warmtescan van de woning is een eerste stap op weg naar een energiezuinige woning die je comfort aanzienlijk kan verhogen, je energieverbruik en –factuur kan doen dalen en bijdraagt aan een vermindering van de uitstoot van CO2.

Een warmtescan brengt warmteverliezen langs ramen, deuren, muren en dak van een woning in beeld. Met een thermografische handcamera worden warmtelekken zowel buitenshuis als binnenshuis opgespoord.

Op de warmtebeelden vallen de warmteverliezen onmiddellijk op. De beelden, knelpunten en aanbevolen maatregelen worden overhandigd in een overzichtelijk rapport.

 

Procedure

Een thermografische woningscan kan je aanvragen op klimaat@keerbergen.be of telefonisch 015 50 90 25. In samenspraak met de school wordt een datum afgesproken.

Afhandeling

De warmtescan wordt uitgevoerd door leerlingen van het GO! Technisch Atheneum Keerbergen in het kader van de lessen innovatie in het 7de specialisatiejaar. Alle leerlingen uit de verschillende specialisaties 7de jaar worden onderling gemengd om telkens een zo compleet mogelijk bouwteam te vormen. De leerlingen worden op school onderricht over de verschillende aspecten van duurzaam bouwen. In dit project kunnen de leerlingen de aangeleerde technieken en situaties toetsen aan de werkelijke praktijk.

Meer info

Dit initiatief kadert in het See2Do!-project waar de gemeente Keerbergen aan deelneemt en als doel heeft inwoners aan te zetten en te begeleiden om hun woning energiezuinig te renoveren. Eén van de hulpmiddelen is de warmteverliezen van woningen in beeld te brengen met behulp van thermografische opnames op lucht-, straat- en woningniveau. Het See2Do!-project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.