Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Wijk-werken

Vanaf 1 januari 2018 wordt de PWA-werking vervangen door het ?wijk-werken?. Werkzoekenden of leefloners zullen door VDAB of OCMW worden gescreend. Wie in aanmerking komt, kan maximaal 2 x 6 maand aan de slag als wijk-werker. Particulieren, scholen, vzw?s en lokale besturen kunnen een aanvraag doen om kleine klussen of opdrachten te laten uitvoeren door wijk-werkers.

Wijk-werkers mogen max 60 uur per maand werken en krijgen daarvoor een premie bovenop hun uitkering. Gedurende het jaar dat de werkzoekenden als wijk-werker actief zijn, krijgen ze begeleiding om door te stromen naar een passende job. En dat is het grote verschil met de vroegere PWA: het wijk-werken is bedoeld als een opstapje om terug aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. Wie interesse heeft om als wijk-werker aan de slag te gaan, moet zich wenden tot zijn of haar trajectbegeleider bij VDAB (indien ingeschreven als uitkeringsgerechtigd werkzoekende) of bij OCMW (indien leefloongerechtigd). Zij beslissen of je in aanmerking komt voor dit statuut.

VDAB zal een on-line platform lanceren waar zowel gebruikers als wijk-werkers gebruik kunnen van maken. VDAB zal ook een lijst opstellen met klusjes en taken die een wijk-werker mag uitvoeren. Gemeenten zullen klusjes of taken die op hun grondgebied mogen uitgevoerd worden, kunnen toevoegen of weglaten. Het zal nog wachten zijn tot januari vooraleer dit systeem ter beschikking is.

De intergemeentelijke vereniging IGO werd door KEERBERGEN aangeduid als organisator. Vanaf 2 januari 2018 kan je als gebruiker of wijk-werker bij deze organisatie terecht met al je vragen.

Meer info over wijk-werken vind je op www.igo.be