Gemeente Gemeente Keerbergen

Wegenis- en rioleringswerken Putsebaan (update)

De geplande werken in de Putsebaan, meer bepaald vanaf de Raambeek tot aan de Stationsstraat zullen bestaan uit:

- aanleg van een gescheiden rioolstelsel

- volledig vernieuwde rijweg

- vrij liggende fietspaden

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zal er in fases gewerkt worden.

FASE 1 : van de Raambeek tot aan het kruispunt met het Muizenveld

De werken starten hier op 11 september 2017. Vanaf dan zal doorgaand verkeer vanaf de brug over de Raambeek naar het Muizenveld toe niet meer mogelijk zijn. Lokaal verkeer wordt wel toegelaten, en de handelaars blijven bereikbaar.

De werken starten met het stelselmatig verwijderen van de wegenis en vervolgens het aanleggen van het gescheiden rioleringsstelsel.

Indien alles volgens plan verloopt zal deze 1e fase van de werken ter hoogte van het Muizenveld omstreeks begin november 2017 kunnen afgerond worden.

Vanaf midden oktober zullen de nutsmaatschappijen in dit gedeelte aan beide zijden in de berm de nieuwe nutsleidingen ondergronds aanleggen.

Tegelijkertijd zal de aannemer de betonnen kantstrook aanleggen, en aansluitend de fundering tot en met de onderfundering asfalt.

De handelaars zijn te bereiken via de Schrieksebaan en via de Oude Putsebaan (deel tussen Putsebaan en Schrieksebaan). Aan weerszijden van deze straat worden parkings voorzien die voorbehouden blijven voor de klanten van de handelaars.

 

FASE 2: van Muizenveld tot aan het kruispunt met de Processieweg.

De stelselmatige opbraak van de weg start in de week van 13 november 2017. Aansluitend volgt het aanleggen van het gescheiden rioleringsstelsel.

Hierop volgen opnieuw de nutsmaatschappijen die in dit gedeelte aan beide zijden in de berm de nieuwe nutsleidingen ondergronds aanleggen.

Tegelijkertijd met deze werken zal de aannemer de betonnen kantstrook aanleggen en aansluitend de fundering tot en met de onderfundering asfalt.

De handelaars in dit deel van de Putsebaan zijn te bereiken ofwel via de Processieweg ofwel via de Schrieksebaan afhankelijk waar zich op dat ogenblik de sleuf van de rioleringswerken bevindt.

De sporthal is het best te bereiken via de Processieweg.

De kinderopvang is te bereiken ofwel via de Processieweg ofwel via de Schrieksebaan afhankelijk waar zich op dat ogenblik de sleuf van de rioleringswerken bevindt.

De rioleringswerken in dit deel zullen normaliter afgerond worden in de loop van de maand december 2017.

FASE 3: Putsebaan vanaf kruispunt Processieweg tot aan de Bakestraat/Stationsstraat

en

FASE 4: Schrieksebaan vanaf kruispunt Oude Putsebaan tot kruispunt Putsebaan

Deze fases zullen aanvangen in de loop van het voorjaar 2018. Een exacte startdatum zal later meegedeeld worden en zal onder andere afhankelijk zijn van de weersomstandigheden alsook het verloop van de voorgaande fases.