Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Wegenis- en rioleringswerken Putsebaan (update 28 maart 2018)

De geplande werken in de Putsebaan, meer bepaald vanaf de Raambeek tot aan de Stationsstraat zullen bestaan uit:

- aanleg van een gescheiden rioolstelsel

- volledig vernieuwde rijweg

- vrij liggende fietspaden

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zal er in fases gewerkt worden.

FASE 1 : van de Raambeek tot aan het kruispunt met het Muizenveld

De werken zijn gestart op 11 september 2017. Vanaf dan zal doorgaand verkeer vanaf de brug over de Raambeek naar het Muizenveld toe niet meer mogelijk zijn. Lokaal verkeer wordt wel toegelaten, en de handelaars blijven bereikbaar.

De aannemer heeft de betonnen kantstrook aangelegd, en aansluitend de fundering tot en met de onderfundering asfalt net voor de Kerstvakantie conform de planning.

De nutsmaatschappijen hebben aan beide zijden in de berm de nieuwe nutsleidingen ondergronds aangelegd en de individuele huisaansluitingen verricht.

Op 27 maart 2018 is de aannemer gestart met de aanleg van het fietspad. Vervolgens komen de klinkerwerken – aansluiting met de opritten. Op 16 april 2018 wordt de toplaag asfalt voorzien.

De handelaars zijn te bereiken via de Schrieksebaan en via de Oude Putsebaan (deel tussen Putsebaan en Schrieksebaan). Aan weerszijden van deze straat worden parkings voorzien die voorbehouden blijven voor de klanten van de handelaars.

 

FASE 2: van Muizenveld tot aan het kruispunt met de Processieweg.

De stelselmatige opbraak van de weg is gestart midden november 2017.

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel is voltooid.

De nutsmaatschappijen leggen vanaf 26 maart 2018 aan beide zijden in de berm de nieuwe nutsleidingen ondergronds aan (einde voorzien 3 april 2018).

De aannemer start vanaf 3 april 2018 met de aanleg van de kolken en aansluitend wordt de betonnen kantstrook aangelegd gevolgd door de fundering tot en met de onderfundering asfalt.

De handelaars in dit deel van de Putsebaan zijn te bereiken ofwel via de Processieweg ofwel via de Schrieksebaan afhankelijk waar zich op dat ogenblik de sleuf van de rioleringswerken bevindt.

De sporthal is het best te bereiken via de Processieweg.

De kinderopvang is te bereiken ofwel via de Processieweg ofwel via de Schrieksebaan.

FASE 3: Putsebaan vanaf kruispunt Processieweg tot aan de Bakestraat/Stationsstraat

en

FASE 4: Schrieksebaan vanaf kruispunt Oude Putsebaan tot kruispunt Putsebaan

Een exacte startdatum zal later meegedeeld worden en zal onder andere afhankelijk zijn van de weersomstandigheden alsook het verloop van de voorgaande fases.