Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Veilig naar school!

Gepubliceerd op  di 03 sep 2019
In september staat het verkeersthema van de lokale politiezone, net zoals voorgaande jaren, in het teken van het schoolbegin. VEILIG NAAR SCHOOL !

Begin september zwaaien de schoolpoorten opnieuw open. Duizenden scholieren, leerlingen en kleuters trekken terug naar school hetgeen een geweldige impact heeft op het straatbeeld in onze gemeente. Het verkeer wordt een stuk drukker en complexer, in het bijzonder tijdens ochtend- en avondspits en niet in het minst in de schoolomgevingen zelf.

De eerste schooldagen zal er een maximum aan personeel ingezet worden om toezicht te houden in en nabij alle schoolomgevingen. Tijdens gans de maand september zal er extra aandacht zijn naar het schoolverkeer. De politie zal sensibiliserend, maar ook daar waar nodig, repressief optreden. Ook snelheidscontroles zullen hier deel van uitmaken.

De vaste politietoezichtspunten op de schoolfietsroutes blijven Tremelobaan/Fazantendreef te Keerbergen en Zoellaan/Lange Kant/Dennenweg te Haacht. Op deze drukke straten moeten honderden fietsers de weg oversteken.

Aan de schoolpoorten leveren gemachtigde opzichters lovenswaardig werk om de zachte weggebruikers bij te staan en alles mee in goede, veilige banen te leiden.

Wij wensen ieder van jullie alvast een succesvol en verkeersveilig schooljaar toe.