Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bekendmakingen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

 Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging.

 Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Contact

Omgeving

Adres
Gemeenteplein 103140Keerbergen
tel.
015 50 90 40
tel.
015 50 90 30
E-mail
omgeving@keerbergen.be

Vandaag

gesloten (Aangepaste openingsuren corona - enkel op afspraak)

Morgen

gesloten (Aangepaste openingsuren corona - enkel op afspraak)

Omwille van de federale maatregelen in het kader van Corona zullen de gemeentelijke diensten ENKEL op afspraak toegankelijk zijn. Gelieve niet-dringende bezoeken uit te stellen.

Er zal tot en met 17 april GEEN avondopening zijn. 

Je kan telefonisch een afspraak maken: Burgerzaken - 015 50 90 53, Sociale Dienst(OCMW) - 0476-54 33 47, Minder Mobiele Centrale - 015 50 91 11, Ruimtelijke Ordening - 015 50 90 30, Technische dienst - 015 50 90 38, Thuisdienst - 015 50 91 82

Openingsuren