Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bekendmakingen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, werden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen, en dit voor alle beslissingen over een vergunningsaanvraag in eerste adminstratieve aanleg:

  1. a) die genomen werden vóór 24 maart 2020 en waarvoor de beroepstermijn startte op of na 23 februari 2020;
  2. b) die genomen werden vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020.

Mogelijkerwijze zijn de affiches “bekendmaking beslissing” voor beslissingen die genomen werden vóór 24 maart 2020 niet aangepast aan deze termijnverlenging.

Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Contact

Omgeving

Adres
Gemeenteplein 103140Keerbergen
tel.
015 50 90 40
tel.
015 50 90 30
E-mail
omgeving@keerbergen.be

Vandaag

op afspraak van 9u - 12u en 14u - 16u30

Morgen

op afspraak van 9u - 12u en 14u - 16u30 en 17u30 - 19u30

Vanaf 18/05/2020 kan je opnieuw op alle gemeentelijke diensten - ook op dinsdagavond - terecht, maar dit voortaan enkel na afspraak. 

Het onthaal is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren:

ma-vr: 9u-12u
ma-do: 14u - 16u30
di: 17u30-19u30

Een afspraak maken kan via www.keerbergen.be/afspraak 

Openingsuren