Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Openbare onderzoeken

Vergunningstermijnen gedurende 1 maand aangepast n.a.v. de Corona-crisis:

 • Betreft: besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. U vindt 2 pdf-documenten als bijlage
 • Hierin staan een reeks van maatregelen die de Vlaamse overheid neemt of van plan is te nemen op het vlak van omgevingsgerelateerde materies
 • De vergunningverlening wordt niet stilgelegd, maar er gelden wel langere beslistermijnen . Die keuze is gerechtvaardigd omdat mogelijkerwijs delen van het gemeentepersoneel ziek worden, de vergunningsaanvragen niet even efficiënt via thuiswerk verwerkt kunnen worden, en omdat op dit moment het openbaar onderzoek niet naar behoren georganiseerd kan worden. De vergunningverlening door gemeenten valt dus niet stil, maar de tijdelijke regeling kan voor de aanvrager wel betekenen dat de eindbeslissing door het college langer op zich laat wachten.
 • De tijdelijke regeling geldt voor alle lopende aanvragen en voor aanvragen die op of na 24 maart, maar voor of uiterlijk op 24 april worden ingediend.
 • De minister kan de datum van 24 april verlengen.
 • Voor een bevattelijke samenvatting hiervan verwijzen we u graag door naar de website van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Hierin vindt u eveneens :
 • Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.
  Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020.
  De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend.
  Verdere informatie bezorgen we later.

Contact

Ruimte

Adres
Gemeenteplein 103140Keerbergen
tel.
015 50 90 30
Fax
015 50 90 14
E-mail
ruimtelijkeordening@keerbergen.be

Vandaag

gesloten (Aangepaste openingsuren corona - enkel op afspraak)

Morgen

gesloten (Aangepaste openingsuren corona - enkel op afspraak)

Omwille van de federale maatregelen in het kader van Corona zullen de gemeentelijke diensten ENKEL op afspraak toegankelijk zijn. Gelieve niet-dringende bezoeken uit te stellen.

Er zal tot en met 17 april GEEN avondopening zijn. 

Je kan telefonisch een afspraak maken: Burgerzaken - 015 50 90 53, Sociale Dienst(OCMW) - 0476-54 33 47, Minder Mobiele Centrale - 015 50 91 11, Ruimtelijke Ordening - 015 50 90 30, Technische dienst - 015 50 90 38, Thuisdienst - 015 50 91 82

Openingsuren