Gemeente Gemeente Keerbergen

PWA

Het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) biedt aan uitkeringsgerechtigden, volledig werklozen en bestaansminimumtrekkers de mogelijkheid tegen vergoeding vrijwillig werkjes op te knappen voor particulieren, VZW’s en andere niet commerciële verenigingen, lokale overheden, onderwijsinstellingen en de land- en tuinbouwsector, zonder het recht op werkloosheidsuitkering te verliezen.¬†

Welke taken komen in aanmerking bij particulieren?

  • kleine onderhouds- en herstellingswerken aan de woning die door professionelen worden geweigerd omwille van hun gering belang
  • grafonderhoud
  • bewaken en verzorgen van huisdieren, in afwezigheid van de eigenaars, indien er in de buurt geen dierenpension is
  • hulp voor klein tuinonderhoud
  • sneeuw ruimen
  • hulp voor opvang of begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten
  • ouderengezelschapsdienst
  • hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten


Wat kost het PWA?


Wens je beroep te doen op een PWA werknemer, dan moet je je vooraf inschrijven in het PWA. Daarvoor betaal je jaarlijks 7,45 euro. Per begonnen werkuur betaal je de PWA werknemer met een PWA cheque t.w.v. 7,20 euro. Voor het grafonderhoud en de ouderengezelschapsdienst hanteren wij andere tarieven. Ook de verplaatsingskosten ten bedrage van 0,15 euro/km van de PWA werknemer dien je te betalen.
De particulier (gebruiker) zorgt zelf voor het nodige materiaal voor de PWA werknemer. De werknemer is verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid en voor arbeidsongevallen.

Voor meer info kan u steeds contact opnemen met het PWA.