Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Project heraanleg centrum

In het najaar van 2022 starten de werken voor de heraanleg van het centrum van Keerbergen. Deze ingrijpende heraanleg zal de aanblik van de “Dorpsstraat” grondig veranderen. (Dorpsstraat bestaat eigenlijk niet maar omvat volgende straten: het stukje Tremelobaan dat begint aan de rotonde aan de Delhaize en zo door het centrum loopt en overgaat in Haachtsebaan, vervolgens langs het gemeenteplein loopt en eindigt in een stukje Mechelsebaan op het Kruispunt met de Oudstrijderslaan. Ook het stuk Haachtsebaan voor GC Den Bussel en deel van het gemeenteplein worden heraangelegd)

Reeds meer dan 10 jaar geleden besliste het toenmalige gemeentebestuur dat ons centrum dringend aan vernieuwing toe was. In 2011 werd door de gemeenteraad dan ook een studiebureau aangesteld met de opdracht plannen uit te tekenen. Er moesten plannen opgemaakt worden om alles wat onder de grond zit te vernieuwen (riolering, water, gas, elektriciteit, telecomkabels, …), maar ook voor de nieuwe weg en voetpaden moesten er plannen opgemaakt worden.

Door het studiebureau werden verschillende voorstellen uitgewerkt:

  • Eenrichtingsverkeer
  • Tweerichtingsverkeer
  • Combinatie van beide

Bij de opmaak van de plannen was het centrale uitgangspunt om ons centrum groener, aangenamer en bruisender te maken.

Deze concepten zijn reeds enkele malen voorgelegd geweest aan de inwoners en handelaars uit het centrum en vervolgens uitgewerkt en verfijnd. Ook werden er diversen adviezen ingewonnen van adviesraden en belangengroepen binnen de gemeente.

Aanvankelijk was de bedoeling om sneller aan de werken te beginnen, maar corona zorgde voor vertraging.

Gezien we rekening moeten houden met de beperkte breedte die er is tussen de huizen, is er gekozen voor een eenrichtingsstraat. Het gemotoriseerd verkeer zal rijden van de rotonde aan de Delhaize richting Mechelsebaan. Fietsers zullen uiteraard wel in de tegenovergestelde richting kunnen rijden op een speciaal voor hen voorziene fietsstrook. De Haachtsebaan voor GC Den Bussel wordt eveneens eenrichting in de richting van Haacht. De Stationsstraat zal eenrichting worden vanaf de Putsebaan richting het centrum en de enkelrichting in de St. Michielstraat en Putsebaan blijven behouden zoals vandaag reeds het geval is. De bushalte die zich vandaag aan de kerktoren bevindt zal op deze plaats volledig verdwijnen en verhuizen naar een gloednieuwe bushalte met modern busperron achter de Kerk aan de Oudstrijderslaan. Op die manier zullen er geen lijnbussen meer door het vernieuwde centrum rijden.

Om het winkelen en vertoeven in ons centrum nog aangenamer te maken wordt volop ingezet op meer groen. Zo zullen maar liefst 65 nieuwe bomen worden aangeplant en worden ook de bestaande waardevolle bomen behouden waar mogelijk. Daarnaast zal ook meer den 1900m “onthard” worden. Bestrating maakt hier plaats voor groenzones en plantvakken. In de zone waar vandaag nog de bushalte op het gemeenteplein staat komt een heel nieuw “belevingsplein”. Op dit gedeelte van het plein komt een speelse fontein gecombineerd met zitbanken en groene elementen.

Om dit belevingsplein af te schermen van de parkeerplaats en op de rest van het gemeenteplein komt er een groot groenvak met hoogstambomen die een echte groene oase op het gemeenteplein zullen vormen. In de zomer zal het op dit pleintje heerlijk vertoeven zijn , bijvoorbeeld met een drankje op een bankje in de schaduw van deze bomen.

Naast de heraanleg van de Dorpsstraat staat er ook een ander groot project op de planning. Het gebouw op de hoek van het gemeente dat tot voor kort grotendeels eigendom was van de gemeente is recent samen met de oude bibliotheek verkocht aan een projectontwikkelaar. In deze zone zal ruimte komen een nieuwe horecazaak, handelsruimtes en appartementen.

De heraanleg van het centrum samen met dit grote bouwproject zal het uitzicht van het centrum grondig veranderen en hopelijk een echte boost geven aan de handel en horeca.

De start van de werken is voorzien in het najaar van 2022. Als alles volgens planning verloopt zou het volledige project, met alle fases, klaar moeten zijn tegen de zomer van 2024.