Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Adviesraden

Een adviesraad is een georganiseerd overleg tussen overheid, verenigingsleven en individuele burgers.

De eigenlijke taken van een adviesraad kunnen voor een groot deel vrij ingevuld worden, maar het belangrijkste is het verlenen van advies aan het schepencollege en/of de gemeenteraad.

Daarnaast is er ook ruimte om activiteiten te organiseren of acties op touw te zetten die het welzijn van de inwoners verbeteren. Keerbergen telt adviesraden in verschillende domeinen: cultuur - jeugd – sport – senioren – welzijn – milieu – lokale economie – kinderopvang – mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Laat je stem horen! 

Heb jij groene vingers en een hart voor het milieu? Of ben je eerder geïnteresseerd in het welzijn van de senioren of de ontwikkeling van het culturele landschap in Keerbergen? Sluit je dan aan bij een adviesraad. Dan bepaal je zelf mee welke richting Keerbergen uitgaat op het gebied van cultuur, jeugd, sport, gezondheid, senioren, sociale zaken, lokale economie of milieu.

 Stel je kandidaat 

 

 

Gezocht: Voorzitter Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesorgaan dat minstens tweemaal per jaar samenkomt en waarin thema’s behandeld worden aangaande het kinderopvanglandschap in onze gemeente.

Tijdens dit overleg denken lokale actoren (bv. kinderopvanginitiatieven), lokale gebruikers van kinderopvang en het lokaal beleid samen na over deze thema’s, informeren ze elkaar en formuleren ze een advies.

Om zo’n overleg in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een voorzitter.

Meer informatie