Gemeente Gemeente Keerbergen

Wegenis- en rioleringswerken A.Cleynhenslaan fase 2 – Molenstraat – Oude Putsebaan

1. Planning van de werken : eerst de nutsmaatschappijen dan de wegeniswerken!

De nutsmaatschappijen starten met de werken op 18 april 2017. De Watergroep is de pilootnutsmaatschappij en zorgt voor de algemene coördinatie. De firma EBN Tech is de uitvoerder van de werken. De meeste hinder zal veroorzaakt worden door de sleufwerken en nadien door het overkoppelen van de oude naar de nieuwe nutsleidingen.

Om de werken zo snel en vlot mogelijk te laten verlopen moeten de wegen tijdelijk worden afgesloten voor alle doorgaand verkeer tijdens de sleufwerken. Enkel lokaal bewonersverkeer en verkeer naar de handelszaken is dan nog mogelijk.

 

Eerste fase - Molenstraat :

De werken starten op 18 april 2017 in de Molenstraat. Gedurende 3 weken wordt de straat afgesloten voor alle doorgaand verkeer. De kinderopvang blijft bereikbaar. De omleiding wordt voorzien zoals te zien op het plan hiernaast. Het centrum is bereikbaar via de Putsebaan of via de Tremelobaan. Na de sleufwerken gebeuren de individuele overkoppelingen die klaar zijn tegen 1 juli 2017. Voor deze werken dient de straat niet te worden afgesloten.

 

Tweede fase - Oude Putsebaan (tussen Schrieksebaan en Cleynhenslaan)

Voorzien wordt dat de netaanleg, aansluitend op de Molenstraat zal starten half mei 2017. Tevens zullen sleufwerken en/of onderboringen gebeuren ter hoogte van de kruispunten Molenstraat/Schrieksebaan/Putsebaan en Oude Putsebaan/Schrieksebaan. Het (doorgaand) verkeer op deze kruispunten zal wel worden toegelaten tijdens de werken maar er moet rekening worden gehouden met een moeilijke doorgang.

De Oude Putsebaan over dat traject zal wel worden afgesloten gedurende 2 weken vanaf 11 mei 2017.

De omleiding zal voorzien worden voor lokaal verkeer. Voor doorgaand verkeer vanuit Putte, Schriek of Haacht wordt een grote omleiding voorzien. Vanuit Putte vanaf de Grensstraat. Vanuit Schriek vanaf de Nieuwstraat en vanuit Haacht vanaf de Haachtsebaan.

Na de sleufwerken gebeuren de individuele overkoppelingen die klaar zijn tegen 15 september 2017. Voor deze werken dient de straat niet te worden afgesloten.

 

Derde fase – Achiel Cleynhenslaan (tussen Oude Putsebaan en Molenstraat) en Berkendreef

Voorzien wordt dat de netaanleg, aansluitend op de Oude Putsebaan zal starten begin juni 2017. De Achiel Cleynhenslaan zal over dat traject worden afgesloten gedurende 3 weken vanaf begin juni 2017. Ook in de Berkendreef zullen hierop aansluitend sleufwerken gebeuren.

Na de sleufwerken gebeuren de individuele overkoppelingen die klaar zijn tegen eind oktober 2017. Voor deze werken dient de straat niet te worden afgesloten.

 

2. Start van de wegeniswerken op 01 augustus 2017

De wegeniswerken worden uitgevoerd door de firma ADAMS NV. Op 1 augustus 2017 starten de wegenis-en rioleringswerken in de Molenstraat (Vanaf de Schrieksebaan).

Nadien komen de Oude Putsebaan (tussen Schrieksebaan en Cleynhenslaan) en A. Cleynhenslaan (tussen Bleybergweg en Molenstraat) aan de beurt.

Naast de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zal het wegdek eveneens volledig worden vernieuwd.

In de A. Cleynhenslaan zal de aanleg van het reeds vernieuwde stuk verder doorgetrokken worden: een rijweg in asfalt met fietssuggestiestroken in beton.

In de Molenstraat en de Oude Putsebaan wordt het anders aangepakt: daar komen aanliggende fietspaden in beton en een rijweg in asfalt.