Gemeente Gemeente Keerbergen

Wegenis- en rioleringswerken A.Cleynhenslaan fase 2 – Molenstraat – Oude Putsebaan

Planning van de werken (onder voorbehoud weersomstandigheden of overmacht) :

Naast de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zal het wegdek eveneens volledig worden vernieuwd.

In de A. Cleynhenslaan zal de aanleg van het reeds vernieuwde stuk verder doorgetrokken worden: een rijweg in asfalt met fietssuggestiestroken in beton.

In de Molenstraat en de Oude Putsebaan wordt het anders aangepakt: daar komen aanliggende fietspaden in beton en een rijweg in asfalt.

Eerste fase - Molenstraat :

De werken zijn gestart op 1 augustus 2017. De aannemer vordert goed met de rioleringswerken. De rioleringswerken kunnen eindigen op 30 september 2017. Vervolgens worden de kolken geplaatst en de koffer van de wegenis. De glijbekisting (boordkant) zou er komen begin oktober. Aansluitend wordt de fundering aangebracht met onderfundering asfalt. Daarna wordt de koffer van het fietspad gemaakt en het betonnen fietspad eind oktober aangebracht.

De kinderopvang blijft bereikbaar. De omleiding wordt voorzien zoals te zien op het plan hiernaast. Het centrum is bereikbaar via de Putsebaan of via de Tremelobaan. 

Tweede fase - Oude Putsebaan (tussen Schrieksebaan en Cleynhenslaan)

Voorzien wordt dat de rioleringswerken in dit gedeelte starten op 2 oktober 2017. Het kruispunt Oude Putsebaan/Cleynhenslaan blijft vrij. De werken starten vanaf de Schrieksebaan.

De omleiding zal voorzien worden voor lokaal verkeer. Voor doorgaand verkeer vanuit Putte, Schriek of Haacht wordt een grote omleiding voorzien. Vanuit Putte vanaf de Grensstraat. Vanuit Schriek vanaf de Nieuwstraat en vanuit Haacht vanaf de Haachtsebaan.

Derde fase – Achiel Cleynhenslaan (tussen Oude Putsebaan en Molenstraat) en Berkendreef

Voorzien wordt dat deze werken starten na het winterreces dus vermoedelijk midden januari 2018. Er wordt gestart in de Cleynhenslaan waar de eerste fase eindigde.