Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Vuurwerk

 • Voor elke vorm van vuurwerk moet je tijdig een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur:

  • via het aanvraagformulier (E-loket)
  • minstens één maand op voorhand te bezorgen
 • Voor het afsteken van eindejaarsvuurwerk is een toelating van de burgemeester vereist.
 • De buren en omwonenden - en in het bijzonder de landbouwers - zullen het appreciëren als je hen verwittigt, zodat ze aangepaste maatregelen kunnen nemen voor hun dieren.

Voorwaarden

 1. Het vuurwerk mag enkel afgeschoten worden op de aangevraagde datum en mag maximaal een half uur duren.
 2. Het vuurwerk moet zodanig afgeschoten worden dat het risico voor voorbijgangers als voor de omwonenden tot een minimum beperkt wordt. Het vuurwerk mag enkel afgeschoten worden door ‘vuurwerkafstekers’ d.i. mensen die kennis van zaken hebben inzake vuurwerk en dit ook kunnen aantonen.
 3. De vuurwerkafsteker moet minstens 18 jaar oud zijn en alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen om geen letsels toe te brengen aan zichzelf noch aan omstanders. Meer bepaald dient zo weinig mogelijk poeder of kruit gebruikt te worden zodat de knal geen gehoorschade of geluidsgolf kan veroorzaken die stoffelijke of lichamelijke schade kan teweeg brengen.
 4. Bij sterke wind of andere omstandigheden die een negatieve invloed hebben op de veiligheid mag het vuurwerk niet ontstoken worden.
 5. Het vuurwerk mag enkel ontstoken worden op plaatsen die voldoende ver van bewoonde panden liggen. Alle tuigen of voorwerpen die de voorbijgangers kunnen hinderen of kwetsen, het verkeer onveilig maken en die rechtsreeks of onrechtstreeks oorzaak kunnen zijn van het toebrengen van schade of letsels aan derden, worden op de openbare weg of openbare plaats verboden.
 6. De opdrachtgever dient omwonenden, binnen een straal van 100 meter, minstens 24 uur voor het afsteken van het vuurwerk schriftelijk te verwittigen. In dit schrijven verzoekt men de omwonenden de dakramen te sluiten en kwetsbaar materieel te beschutten.
 7. Er dient onmiddellijk gevolg gegeven te worden aan elk verzoek van omwonenden of van de politie tot stopzetting van het afschieten van het vuurwerk wegens dringende redenen.

Ontploffend vuurwerk

Volgend vuurwerk wordt ingevolge MB 26/01/1966 en 03/02/2000 als ontploffend vuurwerk beschouwd:

 • vuurpijlen, vuur- of zwermpotten, batterijen van vuur gemengde batterijen die een sterke knal veroorzaken (C-18-b)
 • geweerklappers (petarden), liniaaltjes en rolletjes van petarden, en soortgelijk vuurwerk bestemd om een sterke knal voort te brengen (C-20-b)
 • kleine vuurwerkartikelen zoals voetzoekers, zevenklappers, vulkanen en staartsterren (C-21- b).