Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Als je werken uitvoert aan en rond gebouwen in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een omgevingsvergunning aanvraagt. Je hebt dus o.a. een vergunning nodig als je gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voorwaarden

Of voor jouw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als je samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor je opmaken.

Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening