Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (Vlaamse Sociale Bescherming, vroeger FOD Sociale Zekerheid)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:

  • - je verplaatsen
  • - eten bereiden en opeten
  • - jezelf verzorgen en aankleden
  • - je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
  • - gevaar inschatten en vermijden
  • - contacten onderhouden met andere personen

In functie van de vastgestelde, verminderde zelfredzaamheid en afhankelijk van de gezinssamenstelling en het gezinskomen wordt er berekend of iemand recht heeft op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe, online procedure voor het aanvragen van een tegemoetkoming hulp aan bejaarden bij de Vlaamse Sociale Bescherming.

 

Je kunt zelf een aanvraag indienen op: 

www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/tegemoetkoming-voor-hulp-aan-bejaarden-thab 

door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. (Pincode vergeten?)

Er word je in een interactieve vragenlijst gevraagd naar je administratieve gegevens en zelfredzaamheid. Net omdat deze vragenlijst veel vertrouwelijke informatie (o.a. medische gegevens) bevat, is het niet langer wenselijk om de aanvragen af te handelen aan een balie bij de gemeente.

 

Daarom kan je vanaf nu, wanneer je hulp wenst bij het online indienen van een aanvraag voor een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, terecht bij de sociale dienst van het OCMW, waar een maatschappelijk assistent(e) je in alle discretie kan verder helpen.

Je maakt wel best een afspraak zodat er voldoende tijd kan vrijgemaakt worden om de aanvraag in alle rust te bekijken en in te dienen.